11.sınıf din dersi 1.dönem 2.yazılı 2014-2015

2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ORHANGAZİ KIZ MESLEK LİSESİ 11. SINIFLAR DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ

 1. DÖNEM II. YAZILI SORULARI (A)

Adı Soyadı:

Sınıf ve no:

A–  Aşağıdaki sorularda doğru cevabın bulunduğu seçeneği işaretleyiniz.(15*4=60 puan)

 1. Aşağıdaki atasözlerimizden hangisi peygamberimizin örnek ahlâkını ifade etmez?
 2. a) Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır b) Çalışan dağlar aşmış çalışmayan düz ovada tolunu şaşırmış
 3. c) Veren el alan elden üstündür d) Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın
 4. e) İyilik yap denize at; balık bilmezse Hâlık bilir

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi ibadetin toplumsal faydalarından biri değildir?
 2.  a) İbadetler güzel ahlakın gelişmesine katkı sağlar                         b) Kaynaşmaya katkıda bulunur
 3.  c) Toplumdaki kötülüklerin yayılmasına engel olur                         d) İnsanda iç huzuru sağlar        e) Yardımlaşma sağlar

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi bir ibadet değildir?
 2. a) Namaz b) Dua   c) İrade                 d) Oruç                  e) Sadaka vermek

 

4.<< O’nun (Allah’ın) işi, bir şeyi yapmak istediğinde “Ol” der, o şey de oluverir.>> (Yasin Suresi 82) Ayetinde ifade edilen                 Allah’ın mutlak iradesine ne denir?

a)Kudret                               b)Külli irade                         c)Kader                 d)Cüz’i iade             e) Halık

 

5.Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin bir faydası değildir ?

 1. a) Zengin olmak b)  İrade sahibi olmak                       c) Planlı olmak    d) Yardımsever olmak   e) huzurlu olmak

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi insanın kaderi ile ilgili özelliklerinden birisidir?

a)Sorumlu olmak                               b)Özgür olmak                    c) İrade sahibi olmak         d)Akıllı olmak     e) Hepsi

 

 1. Aşağıdaki ibadetlerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
 2. a) Sadaka b) Namaz                             c) Oruç        d) Zekat           e) Hac

 

8.”Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir.” Hadisinde vurgulanan güzel davranış hangi ibadette söz konusu edilmiş olabilir?

 1. a) Namaz b) Oruç                 c) Hac                   d) Dua                   e) Kurban

 

9.”Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillere aldırış etme.” Ayetinde Rasulullah’ın hangi güzel davranışı vurgulanmıştır?

 1. a) Güvenirliği                 b) Hoş görüsü      c) Doğru sözlülüğü              d) Çalışkanlığı                    e) Fedakarlığı

 

 1. İslam’da eşitlik ve kardeşliği en güzel vurgulayan ibadet hangisidir?
 2. a) Namaz b) Zekat                                   c) Oruç               d) Hac                   e) Allah’a şükretmek

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi hayırlı bir davranış olamaz?
 2. a) Malını her zaman dağıtmak                                      b) Dua etmek
 3. c) Tasarruflu olmak   d) İnsanlara kolaylık sağlamak                    e) Cimri olmamak

 

12.İbadetlerin aşağıdaki faydaları düşünüldüğünde, Hac  ibadeti bunlardan en çok hangisini sağlar?

 1. a) Kaynaşmaya katkıda bulunur b) Güven duygusunu geliştirir
 2. c) Sabrı ve metaneti öğretir d) İnsanın iç huzurunu güçlendirir  e) Nimetlerin değerini öğretir.

 

 1. “Güneş ve ay bir hesaba göre (hareket etmekte) dir”(Rahman:5) Ayeti öncelikle aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır?

a)Güneş yılını (Miladi takvimi)                      b)Evrende bazı sosyal yasaların bulunduğunu

 1. c) Gece ile gündüzün güzelliğini                 d) Evrende yer alan biyolojik yasaların varlığını       e) Hiçbirini

 

14Aşağıdakilerden hangisi Allahın evrene koyduğu ilahi nizamın gereği olan biyolojik yasalara bir örnektir?

a)Yer çekimi kanunu             b) İnsanın evlenmesi            c) İnsanın ölmesi           d)Toplumsal çöküntü  e) Isınan cisim genişler

 

 1. “Sana gelen her kötülük kendinden kaynaklanmaktadır.”(Nisa,79) ayetinde vurgulanan nedir?
 2. a) Herkes sorumluluklarını bilmelidir. b) Herkes ağırlı­ğı­na göre yük taşır.                                                                               c) Hepimiz, ağır sorumluluk altın­dayız.                       d) Allah’ın, kullarına yüklediği sorumluluk, insan gücünü aşmaz.
 3. e) Olumsuzlukların sorumluluğu kendimize aittir.

B-Aşağıdaki sorularda boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. (10*3=30 puan)

 • Allah’ın önceden bilip onayladığı şeylerin zamanı gelince gerçekleşmesine  ……………………. denir.
 • Canlıların gelişimi ……………………………   yasalardandır.
 • “Hak Dini Kur’an Dili” adlı tefsir kitabı …………….. ……………………. ………………………….. tarafından yazılmıştır.
 • Doğumdan ölüme kadar geçen yaşam süresine ……………………… denir.
 • İnsanın elinde olmayan seçim haklarından biri …………………. …………………………
 • Sosyal yardımlaşmayı, fakirlerle dayanışmayı sağlayan en önemli ibadet  …………………………..
 • Ölüm vaktine ………………….. denir.
 • Allah’ın olacakları önceden bilip tasdik etmesine ……………………… denir.
 • Canlıların bütün ihtiyaçlarını karşılayan Allah’ın verdiği nimetlere …………………….. denir.
 • “De ki: Hakikat, Rabbinizdendir. Artık dileyen. . . . . .  . . . . . . . . . dileyen. . . . . . . .  . . . . . . . . . .”(Kehf,29) ayetindeki       boşluklara sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir?
 1. a) Namaz kılsın – Oruç Tutsun b) İman etsin- inkâr etsin
 2. c) Aklını kullansın- inkâr etsin                   d) Günah işlesin-sevap işlesin            e) Söylesin-sussun

 

C- aşağıdaki soruların başına Doğru ise D; yanlış ise Y koyunuz. (5*2=10 puan)

 • ( ) Evrendeki geçerli olan Allah’ın yasalarının hepsine “Sünnetullah” denir.
 • ( ) Bir işte yapılması gerekenleri yaptıktan sonra sonucunu Allah’a bırakmaya  “Hayr”
 • ( ) Camilerde namaz kıldıran kişiye müezzin denir.
 • ( ) Allah “âlim”dir.
 • ( ) Cuma ve bayram namazlarında hutbe okuyan kişiye Müftü denir

 

 

www.sorubak.com

 

Not: süre bir ders saatidir( 40 dk). Cevapların puan dağılımı sorular üzerinde gösterilmiştir.

                                                                                                                                 Başarılar Dilerim

                                                                                                                                     Bülent ÜNAL

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

80 + = 86

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.