Eğitimde Öncü Adres

11.sınıf dil ve anlatım 1.dönem 3.yazılı 2014-2015

2014-2015 ÖĞRETİM YILI PINARHİSAR ANADOLU LİSESİ

 1. SINIFLAR DİL VE ANLATIM DERSİ I.DÖNEM ORTAK YAZILI SINAV SORULARI

1 .  Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 1. Sanatsal metinler bir iletişim çeşididir.
 2. Edebi metinlerde dil daha çok dil ötesi işlevde

kullanılır.

 1. Öğretici metinlerde dil daha çok göndergesel

işlevde kullanılır.

 1. Metinleri yazılış amaçlarına göre gruplandırmak mümkündür.
 2. Metinleri paragraf uzunluklarına göre gruplandırmak mümkün değildir.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi sözlü anlatım türü değildir?
 2.   Açık oturum
 3. Forum
 4. Sempozyum
 5. Sohbet
 6. Söylev
 7. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 8. Kurmaca metinlerde bilgi vermek amaçlanır.
 9. Sanatsal metinlerde anlatılanlar olduğu gibi yaşanmıştır.
 10. Göstermeye bağlı metinler daha çok okunmak üzere yazılır.
 11. Öğretici metinlerde sözcükler daha çok mecaz :anlamda kullanılır.
 12. Öğretici metinlerde üslup kaygısı ön planda değildir.

 

 1. Bu sabah kentin mimari yapılarını görme amacıyla dışarı çıktığımda, büyük bir yapıyla karşılaşacağıma dair bir umut yoktu bende. Oysa daha ilk saatlerde çok görkemli bir bina, bir köprü ve iki çeşmeyle karşılaştım. Kentle ilgili bütün düşüncelerim değişti. Öğle saatlerinde kentin kalesini dolaşırken şaşkınlık içindeydim. Akşam üzeri müzeyi ziyaret ederken bende oluşan duyguları anlatmaya ise bu sayfa yetmez.

Bu parçada aşağıdaki yazı türlerinden hangisine özgü nitelikler daha belirgindir?

 

 1. A) Anı B) Günlük         C) Otobiyografi
 2. D) Fıkra        E) Deneme

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 1. Dilekçede sol alt köşeye açık adres yazılır.
 2. Dilekçede sağ üst köşeye tarih yazılır.
 3. Mektuplar özel mektup, iş mektubu, dilekçe diye üçe ayrılır.
 4. Edebi mektuplar özel mektup olarak kabul edilir.
 5. Dilekçeler eşit makamlar arasında arz ederim şeklinde sona erer.

 

 1. Anı türü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

 1. İddia ve ispat yazılarıdır.
 2. Geçmişi değil, bugünü anlatır.
 3. Günü gününe ve belgelere dayanarak yazılır.
 4. Yaşandıkları döneme ayna tutar.
 5. Abartılı, yapay bir anlatımı vardır.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi anı türünde bir eser değildir?
 2. Anadolu Notları
 3. Saray ve ötesi
 4. Kırk Yıl
 5. Magosa Hatıraları
 6. Türk’ün Ateşle İmtihanı

 

 1. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
 2. Anılarda kahraman anlatıcı vardır.
 3. Biyografilerde 3. şahsın anlatımı söz konusudur.
 4. Biyografide anlatım kanıtlara dayandırılmalıdır.
 5. Yazarın kendi hayatını anlattığı esere otobiyografi denir.
 6. Otobiyografilerde ilahi bakış açısı vardır.

 

 1. 9. Bu yazıları radyo konuşmalarının gazete ve dergilerde yayımlanan biçimi olarak görmek mümkündür. En önemli özellikleri yazarın üslubuyla ilgilidir. Yazar, okuyucusu ile konuşuyormuş gibi düşüncelerini dile getirir. Ona seslenir, sorular yöneltir. Onu konuşmanın içine çekmeye çalışır.

 

         Bu parçada sözü edilen yazı türü, aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) Fıkra B) Söyleşi                               C) Makale
 2. D) Deneme E) Söylev

 

 

 

 1. Gezi yazısı türü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 2. Edebiyatımızdaki ilk gezi yazısını Evliya Çelebi

yazmıştır.

 1. Gezi yazılarında betimleyici anlatım geniş yer tutar.
 2. Gezi yazılan gözlem gücünün ürünüdür.
 3. Gezi yazılarında yazarın kendi yaşamına dair izlenimler önemlidir.
 4. Gezi yazılarında dil göndergesel işlevde kullanılır.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 2. Haberler kaynağına göre dörde ayrılır.
 3. Haber kaynaklan resmi, özel kaynaklar ve ajanslardır.
 4. Haber yazılan 5 N 1 K’ya cevap verir.
 5. Haberler doğru açık, ilginç ve önemli olmalıdır.
 6. Haberin kaynağı yaşamdır.

 

 1. “Koklanmayan gül üşür.” sözüne inanıyorum. Bir güzellik, farkına varılmamışsa, başkalarıyla paylaşılmamışsa işlevini yerine getirememiştir. Yaşantımızda derin izler bırakan kimi olayları, geleceğimizi yönlendiren kişileri anmadan geçmek olmaz. Onlar birer çiçektir, onları koklamak gerekir. Çiçeği koklamak kişisel. şiiri koklamak toplumsaldır. Bununla şunu demek istiyorum: Güzel şiir, başkalarıyla paylaşılma hakkını kazanmış şiirdir. Bir sevinci. bir anıyı, bir kitabı, bir kişiliği koklamak da başkalarının duyarlılıklarına sunmakla eş an­lamlıdır.

Yukarıdaki paragraf için aşağıdakilerden hangisi söyle­nemez?

 1. Tartışmacı anlatım kullanılmıştır.
 2. Karşılaştırma yapılmıştır.
 3. Tanımlama yapılmıştır.
 4. Benzetme yapılmıştır.
 5. Betimlemeye başvurulmuştur.

 

 1. Kentleşme uzmanları, bizi biz yapan değerlerin hala yaşadığı ve henüz yozlaşmadığı, kentlileş­mediği şehirlerin de olduğunu öğrenmelidir. Si­vas, Erzurum gibi şehirlerimiz öyledir. Şimdiler­de “taşra” diye hafife alman, fakat özümüzü yansıtan bu şehirlerin şehir planlamacıları tara­fından ıskalanmamasını isterim. Çünkü bu yapılmazsa İstanbul’dan başlayan ve özentinin ve teknolojinin etkisiyle hızla Anadolu’yu saran çarpıklaşmanın önüne geçilmeyecektir.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinde verilenlerden yararlanılmıştır?

 

 1. Tartışma· örnek verme
 2. Tartışma – betimleme
 3. Açıklama – öyküleme
 4. Öyküleme – karşılaştırma
 5. Betimleme – örnek verme

 

 1. Su, insanoğlunun en temel gereksinimlerinden biridir. Su, temas ettiği hemen her şeyi az çok çözer. Bu nedenle, az çok çözünmüş olarak gazlar, organik ve inorganik maddeleri içerebileceği gibi, mikroorganizmaların da bulunabileceği iyi bir ortamdır. Oysa, içilebilecek bir suyun, renksiz, kokusuz, berrak ve mikroorganizma içermemesi gerekir. İçme suları yeterince temiz değilse, bu yolla insanlara geçebilen enfeksiyonların mikroplarını taşır ki bunların başında bulaşıcı bağırsak hastalıklarından olan tifo, kolera ve dizanteri gelir.

Bu parçanın anlatımında, aşağıdakilerden hangisi daha ağır basmaktadır?

 1. A) Örnekleme       B) Tanımlama      C) Öyküleme
 2. D) Benzetme       E) Açıklama

 

 1. “Her şey güzeldi. Ormanda kuşların şakıyarak ötüşü, deredeki suyun güzel çağlayışı, dağlarda kavalın sesinin yankılanışı, ağaçların hafif bir esintiyle çıkardığı sesler, güneşin bütün gün sıcaklığıyla etkilediği binlerce yabancıl ottan gelen kekremsi kokular… Her şey, her şey onu mutlu ediyordu.”

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmamıştır?

 1. A) Sıfatlardan yararlanma
 2. B) Kişisel duyguları belirtme
 3. C) Bitirilmemiş cümleler kullanma
 4. D) Gözlemlere yer verme
 5. E) Kişileştirme sanatına yer verme

 

 

 1. Amerikan başkanı, bir hafta içinde felakete maruz kalan ülkeleri ziyaret edecekmiş.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) Özne eksikliği B) Gereksiz sözcük kullanımı
 2. C) Nesne eksikliği D) Bir sözün yanlış yerde kullanımı
 3. E) Mantık hatası

 

 1. 17. (1) Yağmur aralıksız yağıyordu. (II) Açık pencereden içeriye keskin bir toprak kokusu geliyordu. (III) Yağmurlu günün sıcak ıslaklığı bunaltıyordu insanı.(IV) Yağmur damlaları stabilize yolda birikimler oluşturuyordu. (V) Bu yağmur, bu mevsimde ekinleri mahvedecek, diye söylendi Ali Dede.

Parçadaki, numaralanmış cümlelerin hangisinde yanlış anlamda kullanılan bir sözcük vardır?

 1. A) I. B)II.       C)III.       D)IV.       E)V.

 

 1. “ Geçen hafta  açılan  bu   fabrika   ilçede   yaşayan­ları   mutlu

         etmiş, …..”  cümlesi aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanırsa anlatım bozukluğu oluşur?

 1. herkesin yüzü gülmeye başlamıştı.
 2. onlar için bir ekmek kapısı olmuştu.
 3. bir süre de olsa sıkıntılarını unutturmuştu.
 4. onları büyük şehre göç etmekten kurtarmıştı.
 5. halk için bir umut kaynağı olmuştu.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisinde “de, da” nın ya­zımı ile ilgili yanlışlık vardır?
 2. Sende geçebilirsin yardan, anadan, serden
 3. Senin de destanını, okuyalım ezberden
 4. Elde sensin dilde sen gönüldesin baştasın
 5. Neden sardın bu genç yaşta yar bu sevdayı
 6. Öldüğümde kefen diye sar bu sevdayı

 

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?
 2. Ona aldığım hediyeye şöyle bir baktı ve he­men masaya bıraktı.
 3. Aldığımız ödül yüzünden öğretmenimiz bizi kutlayıp teşekkür etti.
 4. Zor durumda olduğu için arkadaşımıza yar­dım etmeliyiz.
 5. Yanındakileri kırmamaya, iyi ilişkiler kurma­ya çalışırdı.
 6. Burada onu kimse sevmediği gibi nefret de ediyordu.

 

 

 1. Şimdi yeni bir güneş kaynıyor kalbimizde

Olacaktır bu hızla yedi kat gökler bizim

Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangilerinin örneği vardır?

 1. Ünlü daralması, ünsüz sertleşmesi, ünsüz değişimi
 2. Ünlü düşmesi, ünsüz değişimi, ünlü kalınlaşması
 3. Ulama, ünlü düşmesi, ünsüz türemesi
 4. Ünlü daralması, ünsüz düşmesi, ünsüz sertleşmesi
 5. Ünsüz değişimi, ünlü düşmesi. ünsüz düş­mesi

 

 

 1. Titrek mumlar yanınca, bu bir asırlık ağaç

Mehtapta orman gibi gizli yollarla dolu

Dedi: Yastığa dayan, o cam gözlerini aç

Seyret çizgilerimde, neler geçti, ne oldu

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?

A)Ulama       B) Ünsüz benzeşmesi       C) Ünlü düşmesi

D)Ünsüz yumuşaması          E)Ünlü türemesi

 

 

 1. (I)Anam, iki evin işine de bakardı. (II) Kız kar­deşim yardım ederdi ona. (III) Örgülü saçlarını hep iple bağlayan tatlı bir kızdı. (IV) O güç yılar­da nasıl çalıştığını hiç unutamam. (V) İki evin kuzularını, buzağılarını otlağa götüren oydu; yakmak için tezek ve çalı çırpı toplayan da oydu.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde, bir sözcükte hem ünsüz yumuşaması hem de benzeşmesi vardır?

 1. A) I. B)II.              C)III.              D)IV.            E)V.

 

 

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki” nin ya­zımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

 

 1. Halbuki bu konuda onları çok uyarmıştım.
 2. Bu konuda kaleme alınmış o kadar çok eser var ki…
 3. Tiyatrodaki çalışmaları büyük bir titizlikle iz­liyor.
 4. Bizimki yine eski defterleri karıştırmaya başladı.
 5. Söylenenlerin hiçbirini yerine getirmemişki…

 

 

 1. İlgi zamiri olan ‘-ki” adın yerini tutar ve bitişik yazılır.

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde • -ki” nin yazımı yanlıştır?

 

 1. Herkesin bir derdi var, değirmenin ki su.
 2. Toplantıda o kadar güzel konuştu ki. ..
 3. Anladım ki biz ayrı dünyaların insanlarıyız.
 4. Yeter ki söylediğimi zamanında yapsın.
 5. Senin söylediklerine ben ki inandım!

 

www.sorubak.com

 

 

Adı-soyadı  :

Sınıfı           :

Numarası    :

 

A    B    C    D      E

 1. O      O      O      O                 O
 2. O      O      O      O                 O
 3. O      O      O      O                 O
 4. O      O      O      O                 O
 5. O      O      O      O                 O
 6. O      O      O      O                 O
 7. O      O      O      O                 O
 8. O      O      O      O                 O
 9. O      O      O      O                 O
 10. O      O      O      O                 O
 11. O      O      O      O                 O
 12. O      O      O      O                 O
 13. O      O      O      O                 O
 14. O      O      O      O                 O
 15. O      O      O      O                 O
 16. O      O      O      O                 O
 17. O      O      O      O                 O
 18. O      O      O      O                 O
 19. O      O      O      O                 O
 20. O      O      O      O                 O
 21. O      O      O      O                 O
 22. O      O      O      O                 O
 23. O      O      O      O                 O
 24. O      O      O      O                 O
 25. O      O      O      O                 O

Not : Süreniz 45 dakikadır. Her sorunun doğru cevabı 4 (dört) puandır. Yanlış doğruyu götürmeyecektir.

                                                                     Başarılar dileriz.

Ders Öğretmenleri :

Ayşe UÇAŞ                      Turgut TÜRKMEN  

Nihal ÖZMEN                Zekiye SAYAR         

1 .  Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 1. Sanatsal metinler bir iletişim çeşididir.
 2. Öğretici metinlerde dil daha çok göndergesel

işlevde kullanılır.

 1. Metinleri paragraf uzunluklarına göre gruplandırmak mümkün değildir.
 2. Edebi metinlerde dil daha çok dil ötesi işlevde

kullanılır.

 1. Metinleri yazılış amaçlarına göre gruplandırmak mümkündür.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi sözlü anlatım türü değildir?
 2. A) Açık oturum
 3. B) Forum
 4. C) Sempozyum
 5. D) Söylev
 6. E) Sohbet

 

 1. Anı türü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

 1. İddia ve ispat yazılarıdır.
 2. Yaşandıkları döneme ayna tutar.
 3. Abartılı, yapay bir anlatımı vardır.
 4. Günü gününe ve belgelere dayanarak yazılır.
 5. Geçmişi değil, bugünü anlatır.

 

 1. İlgi zamiri olan ‘-ki” adın yerini tutar ve bitişik yazılır.

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde • -ki” nin yazımı yanlıştır?

 

 1. Anladım ki biz ayrı dünyaların insanlarıyız.
 2. Herkesin bir derdi var, değirmenin ki su.
 3. Senin söylediklerine ben ki inandım!
 4. Toplantıda o kadar güzel konuştu ki. ..
 5. Yeter ki söylediğimi zamanında yapsın.

 

 1. “ Geçen hafta  açılan  bu   fabrika   ilçede   yaşayan­ları   mutlu

         etmiş, …..”  cümlesi aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanırsa anlatım bozukluğu oluşur?

 1. onlar için bir ekmek kapısı olmuştu.
 2. herkesin yüzü gülmeye başlamıştı.
 3. halk için bir umut kaynağı olmuştu.
 4. bir süre de olsa sıkıntılarını unutturmuştu.
 5. onları büyük şehre göç etmekten kurtarmıştı.

 

 

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki” nin ya­zımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

 

 1. Söylenenlerin hiçbirini yerine getirmemişki…
 2. Halbuki bu konuda onları çok uyarmıştım.
 3. Bizimki yine eski defterleri karıştırmaya başladı.
 4. Bu konuda kaleme alınmış o kadar çok eser var ki…
 5. Tiyatrodaki çalışmaları büyük bir titizlikle iz­liyor.

 

 

 1. 7. (1) Yağmur aralıksız yağıyordu. (II) Açık pencereden içeriye keskin bir toprak kokusu geliyordu. (III) Yağmurlu günün sıcak ıslaklığı bunaltıyordu insanı.(IV) Yağmur damlaları stabilize yolda birikimler oluşturuyordu. (V) Bu yağmur, bu mevsimde ekinleri mahvedecek, diye söylendi Ali Dede.

Parçadaki, numaralanmış cümlelerin hangisinde yanlış anlamda kullanılan bir sözcük vardır?

 1. A) I. B)II.       C)III.       D)IV.       E)V.

 

 1. Kentleşme uzmanları, bizi biz yapan değerlerin hala yaşadığı ve henüz yozlaşmadığı, kentlileş­mediği şehirlerin de olduğunu öğrenmelidir. Si­vas, Erzurum gibi şehirlerimiz öyledir. Şimdiler­de “taşra” diye hafife alman, fakat özümüzü yansıtan bu şehirlerin şehir planlamacıları tara­fından ıskalanmamasını isterim. Çünkü bu yapılmazsa İstanbul’dan başlayan ve özentinin ve teknolojinin etkisiyle hızla Anadolu’yu saran çarpıklaşmanın önüne geçilmeyecektir.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinde verilenlerden yararlanılmıştır?

 

 1. Tartışma – betimleme
 2. Tartışma· örnek verme
 3. Betimleme – örnek verme
 4. Açıklama – öyküleme
 5. Öyküleme – karşılaştırma

 

 

 

 1. (I)Anam, iki evin işine de bakardı. (II) Kız kar­deşim yardım ederdi ona. (III) Örgülü saçlarını hep iple bağlayan tatlı bir kızdı. (IV) O güç yılar­da nasıl çalıştığını hiç unutamam. (V) İki evin kuzularını, buzağılarını otlağa götüren oydu; yakmak için tezek ve çalı çırpı toplayan da oydu.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde, bir sözcükte hem ünsüz yumuşaması hem de benzeşmesi vardır?

 1. A) I. B)II.              C)III.              D)IV.            E)V.

 

 

 1. Gezi yazısı türü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 1. Gezi yazılarında dil göndergesel işlevde kullanılır.
 2. Edebiyatımızdaki ilk gezi yazısını Evliya Çelebi

yazmıştır.

 1. Gezi yazılarında betimleyici anlatım geniş yer tutar.
 2. Gezi yazılan gözlem gücünün ürünüdür.
 3. Gezi yazılarında yazarın kendi yaşamına dair izlenimler önemlidir.
 4. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 5. Öğretici metinlerde üslup kaygısı ön planda değildir.
 6. Kurmaca metinlerde bilgi vermek amaçlanır.
 7. Sanatsal metinlerde anlatılanlar olduğu gibi yaşanmıştır.
 8. Göstermeye bağlı metinler daha çok okunmak üzere yazılır.
 9. Öğretici metinlerde sözcükler daha çok mecaz :anlamda kullanılır.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 2. Haberler kaynağına göre dörde ayrılır.
 3. Haber yazılan 5 N 1 K’ya cevap verir.
 4. Haberler doğru açık, ilginç ve önemli olmalıdır.
 5. Haberin kaynağı yaşamdır.
 6. Haber kaynaklan resmi, özel kaynaklar ve ajanslardır.

 

 

 1. Şimdi yeni bir güneş kaynıyor kalbimizde

Olacaktır bu hızla yedi kat gökler bizim

Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangilerinin örneği vardır?

 1. Ünsüz değişimi, ünlü düşmesi. ünsüz düş­mesi
 2. Ünlü daralması, ünsüz sertleşmesi, ünsüz değişimi
 3. Ünlü düşmesi, ünsüz değişimi, ünlü kalınlaşması
 4. Ulama, ünlü düşmesi, ünsüz türemesi
 5. Ünlü daralması, ünsüz düşmesi, ünsüz sertleşmesi

 

 1. “Koklanmayan gül üşür.” sözüne inanıyorum. Bir güzellik, farkına varılmamışsa, başkalarıyla paylaşılmamışsa işlevini yerine getirememiştir. Yaşantımızda derin izler bırakan kimi olayları, geleceğimizi yönlendiren kişileri anmadan geçmek olmaz. Onlar birer çiçektir, onları koklamak gerekir. Çiçeği koklamak kişisel. şiiri koklamak toplumsaldır. Bununla şunu demek istiyorum: Güzel şiir, başkalarıyla paylaşılma hakkını kazanmış şiirdir. Bir sevinci. bir anıyı, bir kitabı, bir kişiliği koklamak da başkalarının duyarlılıklarına sunmakla eş an­lamlıdır.

Yukarıdaki paragraf için aşağıdakilerden hangisi söyle­nemez?

 1. Betimlemeye başvurulmuştur.
 2. Tartışmacı anlatım kullanılmıştır.
 3. Karşılaştırma yapılmıştır.
 4. Tanımlama yapılmıştır.
 5. Benzetme yapılmıştır.

 

 1. Su, insanoğlunun en temel gereksinimlerinden biridir. Su, temas ettiği hemen her şeyi az çok çözer. Bu nedenle, az çok çözünmüş olarak gazlar, organik ve inorganik maddeleri içerebileceği gibi, mikroorganizmaların da bulunabileceği iyi bir ortamdır. Oysa, içilebilecek bir suyun, renksiz, kokusuz, berrak ve mikroorganizma içermemesi gerekir. İçme suları yeterince temiz değilse, bu yolla insanlara geçebilen enfeksiyonların mikroplarını taşır ki bunların başında bulaşıcı bağırsak hastalıklarından olan tifo, kolera ve dizanteri gelir.

Bu parçanın anlatımında, aşağıdakilerden hangisi daha ağır basmaktadır?

 1. A) Benzetme B) Açıklama
 2. C) Örnekleme D) Öyküleme
 3. E) Tanımlama

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi anı türünde bir eser değildir?
 2. Türk’ün Ateşle İmtihanı
 3. Saray ve ötesi
 4. Anadolu Notları
 5. Kırk Yıl
 6. Magosa Hatıraları

 

 

 1. Bu sabah kentin mimari yapılarını görme amacıyla dışarı çıktığımda, büyük bir yapıyla karşılaşacağıma dair bir umut yoktu bende. Oysa daha ilk saatlerde çok görkemli bir bina, bir köprü ve iki çeşmeyle karşılaştım. Kentle ilgili bütün düşüncelerim değişti. Öğle saatlerinde kentin kalesini dolaşırken şaşkınlık içindeydim. Akşam üzeri müzeyi ziyaret ederken bende oluşan duyguları anlatmaya ise bu sayfa yetmez.

Bu parçada aşağıdaki yazı türlerinden hangisine özgü nitelikler daha belirgindir? 

 

 1. A) Günlük B) Anı           C) Otobiyografi
 2. D) Deneme     E) Fıkra

 

 

 1. Amerikan başkanı, bir hafta içinde felakete maruz kalan ülkeleri ziyaret edecekmiş.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) Nesne eksikliği B) Bir sözün yanlış yerde kullanımı
 2. C) Özne eksikliği D) Gereksiz sözcük kullanımı
 3. E) Mantık hatası

 

 

 

 1. Aşağıdakilerden hangisinde “de, da” nın ya­zımı ile ilgili yanlışlık vardır?
 1. Öldüğümde kefen diye sar bu sevdayı
 2. Sende geçebilirsin yardan, anadan, serden
 3. Senin de destanını, okuyalım ezberden
 4. Elde sensin dilde sen gönüldesin baştasın
 5. Neden sardın bu genç yaşta yar bu sevdayı

 

 

 1. 20. Bu yazıları radyo konuşmalarının gazete ve dergilerde yayımlanan biçimi olarak görmek mümkündür. En önemli özellikleri yazarın üslubuyla ilgilidir. Yazar, okuyucusu ile konuşuyormuş gibi düşüncelerini dile getirir. Ona seslenir, sorular yöneltir. Onu konuşmanın içine çekmeye çalışır.

 

         Bu parçada sözü edilen yazı türü, aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) Söyleşi B) Fıkra                   C) Makale
 2. D) Deneme E) Söylev

 

 

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?
 2. Ona aldığım hediyeye şöyle bir baktı ve he­men masaya bıraktı.
 3. Burada onu kimse sevmediği gibi nefret de ediyordu.
 4. Aldığımız ödül yüzünden öğretmenimiz bizi kutlayıp teşekkür etti.
 5. Zor durumda olduğu için arkadaşımıza yar­dım etmeliyiz.
 6. Yanındakileri kırmamaya, iyi ilişkiler kurma­ya çalışırdı.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 1. Dilekçeler eşit makamlar arasında arz ederim şeklinde sona erer.
 2. Dilekçede sağ üst köşeye tarih yazılır.
 3. Dilekçede sol alt köşeye açık adres yazılır.
 4. Edebi mektuplar özel mektup olarak kabul edilir.
 5. Mektuplar özel mektup, iş mektubu, dilekçe diye üçe ayrılır.

 

 

 1. Titrek mumlar yanınca, bu bir asırlık ağaç

Mehtapta orman gibi gizli yollarla dolu

Dedi: Yastığa dayan, o cam gözlerini aç

Seyret çizgilerimde, neler geçti, ne oldu

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?

A)Ulama       B) Ünsüz yumuşaması          C) Ünsüz benzeşmesi

 1. D) Ünlü türemesi E) Ünlü düşmesi

 

 

 

 1. “Her şey güzeldi. Ormanda kuşların şakıyarak ötüşü, deredeki suyun güzel çağlayışı, dağlarda kavalın sesinin yankılanışı, ağaçların hafif bir esintiyle çıkardığı sesler, güneşin bütün gün sıcaklığıyla etkilediği binlerce yabancıl ottan gelen kekremsi kokular… Her şey, her şey onu mutlu ediyordu.”

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmamıştır?

 1. A) Kişileştirme sanatına yer verme
 2. B) Sıfatlardan yararlanma
 3. C) Bitirilmemiş cümleler kullanma
 4. D) Gözlemlere yer verme
 5. E) Kişisel duyguları belirtme

 

 1. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
 2. Anılarda kahraman anlatıcı vardır.
 3. Otobiyografilerde ilahi bakış açısı vardır.
 4. Biyografilerde 3. şahsın anlatımı söz konusudur.
 5. Biyografide anlatım kanıtlara dayandırılmalıdır.
 6. Yazarın kendi hayatını anlattığı esere otobiyografi denir.

 

 

 

Adı-soyadı  :

Sınıfı           :

Numarası    :

 

A    B    C    D      E

 1. O      O      O      O                 O
 2. O      O      O      O                 O
 3. O      O      O      O                 O
 4. O      O      O      O                 O
 5. O      O      O      O                 O
 6. O      O      O      O                 O
 7. O      O      O      O                 O
 8. O      O      O      O                 O
 9. O      O      O      O                 O
 10. O      O      O      O                 O
 11. O      O      O      O                 O
 12. O      O      O      O                 O
 13. O      O      O      O                 O
 14. O      O      O      O                 O
 15. O      O      O      O                 O
 16. O      O      O      O                 O
 17. O      O      O      O                 O
 18. O      O      O      O                 O
 19. O      O      O      O                 O
 20. O      O      O      O                 O
 21. O      O      O      O                 O
 22. O      O      O      O                 O
 23. O      O      O      O                 O
 24. O      O      O      O                 O
 25. O      O      O      O                 O

 

www.sorubak.com

Not : Süreniz 45 dakikadır. Her sorunun doğru cevabı 4 (dört) puandır. Yanlış doğruyu götürmeyecektir.

 

                                                                     Başarılar dileriz.

 

Ders Öğretmenleri :

 

Ayşe UÇAŞ                      Turgut TÜRKMEN  

 

Nihal ÖZMEN                Zekiye SAYAR         

 

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

0 0 vote
Article Rating
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Yorum
Eskiler
En Yeniler Beğenilenler
Inline Feedbacks
View all comments
Eflatun
Eflatun
5 yıl önce

cevaplar nerede? cevaplarını da istiyoruz pls

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanır. Bu konuda sorun yaşamadığınızı varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul Et.Devamını Oku