11.sınıf coğrafya 1.dönem 3.yazılı 2014-2015

… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 11/… SINIFI

COĞRAFYA DERSİ 1. DÖNEM 3. YAZILISI

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

 1. Aşağıda yazılan tarımı etkileyen faktörleri kısaca açıklayınız?

 

Sulama: www.sorubak.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Makineleşme:

 

 

 

 

 

 

 www.sorubak.com

 

 

2.

Aşağıdaki soruları yukarıdaki şekilden yararlanarak yanıtlayınız.

 

 1. a) Mercimek tarımının en fazla yapıldığı yer: ……….

 

 1. b) Zeytin tarımının en fazla yapıldığı yer :……………

 

 1. c) Mısır tarımının en fazla yapıldığı yer :……………..

 

 1. d) Ayçiçeği tarımının en fazla yapıldığı yer:………….

 

 1. e) Nadasın uygulanmadığı yer:……………………….

 

 1. f)  Pamuk tarımının en fazla yapıldığı yer:…………

 

 1. g) Tarımda makineleşmenin en az olduğu yer:……

 

 1. h) Tütün üretiminin en fazla olduğu yer:……………..

 

ı)  Buğday tarımının yapılmadığı yer:…………………

 

 1. i)  Fındık üretiminin en fazla yapıldığı yer:……………

 

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi tarımı etkileyen doğal faktörlerden biri değildir?
 2. A) Yer şekilleri                                            B) Toprak bakımı
 3. C) Makineleşme                                        D) Gübreleme
 4. E) Pazarlama

 

 1. Aşağıda bazı tarım ürünlerinin yıllara göre üretim miktarları (ton) verilmiştir.

Aşağıdaki soruları tabloya göre yanıtlayınız.

 

 1. a) Hangi merkezde ekstansif tarım yapılmaktadır…..

 

 1. b) Hangi merkezde tarım alanlarında doğal koşullara bağımlılık daha  fazladır ………..

 

 

 1. Ülkemizde uygulanan ekonomi politikalarının amaçları nelerdir yazınız.

 

 1. a) sorubak.com

 

b)

 

c)

 

d)

 

 

6.

Bir ülkenin nüfusunda son elli yılda yukarıdaki gibi bir değişim yaşanmıştır. Buna göre bu ülkede nasıl bir nüfus politikası  izlenmiştir. Kısaca açıklayınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Haritada numaralandırılmış alanların hangisinde nüfus daha fazladır:…………………..

 

 

 1. Tükenmeyen daimi doğal kaynaklar nelerdir yazınız.

 

a)

 

b)

 

c)

 

d)

 

 

 1. Bayburt ve Kuşadası’nda nüfus artışının nedenleri, sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

     Bayburt                   Kuşadası

 1. A) Maden                      Tarım
 2. B) Tarım                        Turizm
 3. C) Maden                      Hayvancılık
 4. D) Turizm                      Turizm
 5. E) Hayvancılık              Maden

 

 1. Ülkemizde çeşitli nedenlerle bazı tarım ürünlerin üretim alanları devlet kontrolü altındadır.

Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi için böyle bir durum söz konusu değildir?

 1. A) Tütün
 2. B) Keten Kenevir
 3. C) Pirinç
 4. D) Haşhaş
 5. E) Mısır

 

11.

 

Yukarıdaki haritada işaretli alanların hangisinde iklim koşulları pamuk tarımı için uygun değildir?

 1. A) I                                 B) II                                        C) III
 2. D) IV                              E) V

 

12.

 1.  Buğday
 2. Çavdar

III. Arpa

Yukarıda verilen tarım ürünlerini soğuya en dayanıksızdan en dayanıklı olana doğru sıralanırsa, aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

 1. A) I –III – II                     B) I – II – III                           C) II – III – I
 2. D) III – II – I                   E) III – I – II

 

13.

 1. Verim iklim koşullarına bağlıdır
 2. Kuru tarım yöntemi olarak da bilinir

III.  Erozyonun artmasına neden olmaktadır

 1. Topraktan iki yılda bir defa ürün alınmaktadır
 2.  En az uygulandığı yer Akdeniz Bölgesidir

Nadas alanları ile ilgili olarak yukarıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?

 1. A) I                                 B) II                                        C) III
 2. D) IV                              E) V

 

 1. Aşağıdaki şehirlerden hangisi etkileri bakımından küresel bir güce sahiptir?
 2. A) Lyon                          B) Kudüs                              C) Sakarya
 3. D) Selanik                    E) Köstence

 

 1. Aşağıda verilen ülkelerin hangisinde nüfus artışında doğumlardan daha çok dışarıdan alınan göçler etkili olmaktadır?
 2. A) Japonya                   B) Çin                                    C) Hollanda
 3. D) Hindistan                E) Türkiye

 

 1. Aşağıdaki ifadelerin doğru veya yanlışlığını yanlarındaki kutucuklara işaretleyiniz.

 

 

NOT: 6. soru 10 puan diğer sorular 6 puan olmak üzere tüm soruların değeri 100 puandır.

 

BAŞARILAR DİLERİM…

 

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

− 3 = 2

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.