Eğitimde Öncü Adres

10.sınıf dil ve anlatım dersi 2.dönem 2.yazılı soruları 2013-2014

ÖZEL İZMİR BİLGE ATA LİSESİ

2013-2014 ÖĞRETİM YILI DİL VE ANLATIM  DERSİ 10 TM-SB SINIFI

2.  DÖNEM  2. YAZILI    SINAV  SORULARI

 

“ Güneş bugün 7.15’te doğdu.”

“ Güneş sabahın erken saatlerinde bulutları yırtarak insanlığa yeniden gülümsedi”

 

1-Aynı olayı anlatan bu iki cümleden hangisinin duyguları harekete geçirmede daha etkili  olduğunu ve bunun sebebini yazınız.(10 P)

 

 

www.sorubak.com

 

 

 

BÜLBÜL

Bütün dünyâya küskündüm, dün akşam pek bunalmıştım;
Nihâyet, bir zaman kırlarda gezmiş, köyde kalmıştım.
Şehirden kaçmak isterken sular zâten kararmıştı;
Pek ıssız bir karanlık sonradan vâdîyi sarmıştı.         M. Akif ERSOY

 

2-Şiirdeki imgeleri bulup bu imgelerin anlamını yazınız.(10 P)

 

 

 

 

 

3-Aşağıdaki cümlelerde bulunan  belgisiz sıfat görevindeki kelimeleri belgisiz zamir; belgisiz zamir görevindekileri de  belgisiz sıfat  olarak birer cümlede kullanınız:

 

Sözlerin hiçbiri kulağına girmiyordu. 

 

 

 

Bazı insanların değişmez prensipleri  vardır.
Yerinden kalkıp ötekilerin yanına gitti. 

 

  

Birkaçı kenarda oturmuş oyun oynuyordu.

 

 

www.sorubak.com

4-Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yazınız (3+3+2+2=10 puan)

 

*. Heyecan, mutluluk veya mutsuzluk ifade eden; dinî duyarlılık, derin düşünce, yüceltme gibi hâlleri dile getiren  söz öbeklerini ……………………………………… anlatımda çokça kullanılır.

 

* ……………………………….. anlatımda tarihi olay ve kişilikler ele alınır.

* ………………………………. anlatım, okuyucuyu bir iş yapmaya, bir eylemde bulunmaya, bir davranışı gerçekleştirmeye zorlar.

 

* …………………………. metinlerde, söz sanatlarına, dilin bünyesine mal olmamış yan anlam ifade eden kelime ve kelime gruplarına yer verilmez.

5- Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız (4+3+3= 10 puan)

 

*. Açıklayıcı anlatımda yazar, işlenen konu hakkında tecrübeli olmalıdır.  (   )

* Öğretici   metnin anlaşılması ve yorumlanması için okuyucunun verilen bilgiyi kavrayabilecek birikime sahip olması gerekmez.  (   )

* Coşturucu anlatımda “ben” ve “biz” zamirinin hareket noktası durumundadır.  (   )

 

6-Aşağıdaki tabloya emredici anlatımın özelliklerini yazınız.(2+2+2+2+2010 P)

 

 

 

 

    

 

7-Aşağıdaki  cümlelerde kullanılan fiilleri yapı yönünden inceleyiniz:(4+3+3=10P)

*Çocuk asla sevgisiz yaşayamaz.

*Gitmekte niçin bu kadar ısrar ediyorsun?

 

*Bu olaya onun da adı karışmış.

 

 

8-“ Öğretmeni,  bütün soruları çözüvermiş.”

 

 

Bu cümledeki bileşik fiili iki farklı şekilde olumsuz hale  getiriniz; beliren anlam farkını yazınız.

 

 

 

 

 

 

www.sorubak.com

9-“Yerli yersiz davranışlarıyla herkesi canından bezdirdi.” Fiilin çatısını nesne-  yüklem  ilişkisi yönünden inceleyiniz.(5P)

 

 

“Toplantının ertelenmesine karar verildi.”Filin çatısını özne- yüklem ilişkisine göre inceleyiniz.(5P)

 

 

 

10-Aşağıdaki cümlelerdeki yüklemleri  çatısına göre inceleyerek  eşleştiriniz. (2+2+2+2+2=10P)

 

 

 

I-Bahçedeki salıncakta saatlerce sallandım.A-Geçişsiz fiil
II-Askere giderken bütün yakınlarıyla helaleşti.B-Edilgen fiil
III-Toplantının ertelenmesine karar verildi.C-Oldurgan fiil
IV-Hepimize laf yetiştiriyordu.D-Dönüşlü fiil
V-Giydiği her şey ona yakışıyordu.E- İşteş fiil

 

 

I-…….                                   II-…….            III-…….             IV-…….                 V-…….

 

 

 

SÜRE:1 ders saati         BAŞARILAR www.sorubak.com

M. Mustafa KILINÇER

TDE ÖĞRT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZEL İZMİR BİLGE ATA LİSESİ

2013 – 2014 ÖĞRETİM YILI DİL VE ANLATIM  DERSİ 10 TM-SB SINIFI

2.  DÖNEM  2. YAZILI    SINAV  SORULARI

 

CEVAP ANAHTARI

 

I.  “ Güneş bugün 7.15’te doğdu.”

II.  “ Güneş sabahın erken saatlerinde bulutları yırtarak insanlığa yeniden gülümsedi”

 

1-Aynı olayı anlatan bu iki cümleden hangisinin duyguları harekete geçirmede daha etkili  olduğunu ve bunun sebebini yazınız.(10 P)

 

İkinci cümle daha etkilidir. Çünkü güneşin doğuşu hayal gücünden ve duygulardan yararlanarak anlatılmıştır.

 

BÜLBÜL

Bütün dünyâya küskündüm, dün akşam pek bunalmıştım;
Nihâyet, bir zaman kırlarda gezmiş, köyde kalmıştım.
Şehirden kaçmak isterken sular zâten kararmıştı;
Pek ıssız bir karanlık sonradan vâdîyi sarmıştı.         M. Akif ERSOY

 

2-Şiirdeki imgeleri bulup bu imgelerin anlamını yazınız.(10 P)

sular zaten kararmıştı-  akşamın olması

ıssız bir karanlık-  gece

 

3-Aşağıdaki cümlelerde bulunan  belgisiz sıfat görevindeki kelimeleri belgisiz zamir; belgisiz zamir görevindekileri de  belgisiz sıfat  olarak birer cümlede kullanınız:

 

Sözlerin hiçbiri kulağına girmiyordu. 

Hiçbir söz kulağına girmiyordu.

 

Bazılarının değişmez prensipleri vardır.

Bazı insanların değişmez prensipleri  vardır.
Yerinden kalkıp ötekilerin yanına gitti.Yerinden kalkıp öteki çocukların yanına gitti.

 

Birkaç çocuk kenarda oturmuş oyun oynuyordu. 

Birkaçı kenarda oturmuş oyun oynuyordu.

 

 

 

4-Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yazınız (3+3+2+2=10 puan)

 

*. Heyecan, mutluluk veya mutsuzluk ifade eden; dinî duyarlılık, derin düşünce, yüceltme gibi hâlleri dile getiren  söz öbeklerini  lirik  anlatımda çokça kullanılır.

 

* Öyküleyici  anlatımda tarihi olay ve kişilikler ele alınır.

* Emredici  anlatım, okuyucuyu bir iş yapmaya, bir eylemde bulunmaya, bir davranışı gerçekleştirmeye zorlar.

 

* Öğretici  metinlerde, söz sanatlarına, dilin bünyesine mal olmamış yan anlam ifade eden kelime ve kelime gruplarına yer verilmez.

5- Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız (4+3+3= 10 puan)

 

*. Açıklayıcı anlatımda yazar, işlenen konu hakkında tecrübeli olmalıdır.  (D   )

* Öğretici   metnin anlaşılması ve yorumlanması için okuyucunun verilen bilgiyi kavrayabilecek birikime sahip olması gerekmez.  (Y   )

* Coşturucu anlatımda “ben” ve “biz” zamirinin hareket noktası durumundadır.  (  D )

 

6-Aşağıdaki tabloya emredici anlatımın özelliklerini yazınız.(2+2+2+2+2010 P)

 

Dil, alıcıyı harekete geçirme işlevinde kullanılır.

 

Emir, telkin ve öneri anlamı taşıyan ifadelere yer verilir.Öğretici ve açıklayıcı yönleri vardır.Cümlelerde fiiller hakimdir.Uyulması beklenen bir anlatımı vardır.

 

7-Aşağıdaki  cümlelerde kullanılan fiilleri yapı yönünden inceleyiniz:(4+3+3=10P)

*Çocuk asla sevgisiz yaşayamaz.-Kurallı bileşik fiil

*Gitmekte niçin bu kadar ısrar ediyorsun?-Yardımcı bileşik fiil

 

*Bu olaya onun da adı karışmış.-Anlamca kaynaşmış bileşik fiil

 

 

8-“ Öğretmeni,  bütün soruları çözüvermiş.”

 

 

Bu cümledeki bileşik fiili iki farklı şekilde olumsuz hale  getiriniz; beliren anlam farkını yazınız.

Öğretmeni bütün soruları çözüvermemiş.-canı istememiş

 

Öğretmeni bütün soruları çözmeyivermiş-beklenmezlik

 

 

9-“Yerli yersiz davranışlarıyla herkesi canından bezdirdi.” Fiilin çatısını nesne-  yüklem  ilişkisi yönünden inceleyiniz.(5P)

bezmek- neyi-kimi- geçişsiz

bez-dir-mek-neyi-kimi-geçişsizken geçişli hale gelmiş-oldurgan fiil

 

“Toplantının ertelenmesine karar verildi.”Filin çatısını özne- yüklem ilişkisine göre inceleyiniz.(5P)

Birisi tarafından karar verilmiş– Edilgen fiil

 

 

10-Aşağıdaki cümlelerdeki yüklemleri  çatısına göre inceleyerek  eşleştiriniz. (2+2+2+2+2=10P)

 

 

 

I-Bahçedeki salıncakta saatlerce sallandım.A-Geçişsiz fiil
II-Askere giderken bütün yakınlarıyla helaleşti.B-Edilgen fiil
III-Yarı karanlık içinde yüzleri fark edilmiyordu.C-Oldurgan fiil
IV-Hepimize laf yetiştiriyordu.D-Dönüşlü fiil
V-Giydiği her şey ona yakışıyordu.E- İşteş fiil

 

I-D                  II- E           III- B           IV-  C               V-A

 

SÜRE:1 ders saati         BAŞARILAR DİLERİM                                               04.05.2014

M. Mustafa KILINÇER

TDE ÖĞRT.

 

www.sorubak.com

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Abone Ol:

Kimler Neler Demiş?

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.