Eğitimde Öncü Adres

10.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2.dönem 2.yazılı soruları 2013-2014

Ş.KOÇHİSAR TEKNİK ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETÎM YILI,   10. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ  II.DÖNEM II. YAZILI YOKLAMA TEST SINAVI      

1-) Kur’n-ı Kerim’in kısa açıklamalarla birlikte başka bir dile çevrilmesine ne ad verilir ?

A) Risale      B) Tefsir     C) Kelam     D) Meal        E) Müsned

 

2-) İslam dini ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi söylenemez?

A)Bilimi teşvik eder               B)İnsanın sadece aklına hitap eder

C)İnsanı özgürleştirir             D)Düşünmeyi araştırmayı öğütler

E)insanın anlam arayışına cevap verir

 

3-) Aşağıdakilerden hangisi İlköğretim düzeyinde eğitim veren İsam’ın ilk dönemlerinde kurulan eğitim kurumlarının adıdır?

A) Mektep       B) Enderun    C)Medrese    D)Bilgelik evi    E)Küttab

4-)Peygamberimizin hadislerinin yer aldığı ‘’Kütüb-i sitte’’adı verilen kitaplar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A ) Serahsi        B)Buhari         C) Müslim         D) Tirmizi            E)Nesei

 

5-) Kur’an-ı Kerim’i açıklayıp yorumlamayı konu  edinen bilim dalına ne ad verilir?

A)Fıkıh         B) Kelam         C) Tefsir           D)  Hadis         E)Akaid

 

6-) Peygamberimiz Medine’ye hicret edince ilk önce bir mescid yaptırdı. Bu caminin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Süleymaniye camisi         B) Sultan Ahmet camisi      C) Mescid-i Aksa

D) Mescid-i Haram               E)Mescid-i Nebi

 

7-)İslam hukuku anlamına da gelen, kaynak olarak Kuran ve hadisi kullanarak ibadetler ve insanlar arası ilişkilerde uyulması gereken hükümleri konu edinen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Siyer         B) Fıkıh        C) Tefsir            D)Kelam         E)Hadis

 

8-) Aşağıdakilerden hangisi  temel hak ve özgürlüklerden biri değildir?

A)Düşünce özgürlüğü             B)İnanç özgürlüğü         C)Ekonomik haklar

D)Özel yaşamı araştırma hakkı                      E)İbadet hakkı

 

9-)”Din, kuralları Allah tarafından konulan, peygamberler aracılığıyla insanlara bildirilen, akıl sahibi kimseleri kendi irade ve istekleriyle hayırlı şeylere yönelterek dünya – ahirette mutluluğa ulaştıran ilahi kurallardır.” Tanımından aşağıdaki yargılardan   hangisi çıkarılamaz?

A) Dinin kurallarını peygamberler belirler     B) Dinin muhatabı insandır.

C) Dinin kurallarını Allah (cc) koyar           D) Aklı olmayanın dini yoktur.

E) İnsan, dini hür iradesiyle seçer.

 

10-) Aşağıdakilerden hangisi  temel hak ve özgürlüklerin yerine getirilmesini engelleyen davranışlardan biri değildir?

A) İçki içmek                       B)Kumar oynamak               C)Yasalara uymak

D) Zina ve zulmetmek         E)Uyuşturucu kullanmak

 

11-)Kur’an-ı Kerim’de birden fazla anlama gelebilen, manası kolay anlaşılamayan, açıklanması güç olan ayetlere ne denir?

A) Muhkem ayetler           B) Medeni ayetler           C)Mekki ayetler                                                                          D)Uzun ayetle                         E) Müteşabih ayetler

 

 

 

12-) Aşağıdakilerden hangisi  devlete karşı görevlerimizden  biri değildir?      A) Vergi vermek             B)Oruç tutmak                C)Askere gitmek

D) Seçimlere katılmak                    E)Yasalara uymak

 

13-)“Dinde zorlama yoktur.”(Bakara,256), “De ki gerçek Rab’inizdendir; dileyen inansın, dileyen inkar etsin.” (Kehf,29) ayetleri hangi özgürlüğü vurgulamaktadır?

A)            İbadet                B)Düşünce          C)Yaşam            D)İnanç            E)Eğitim

 

14-)Ebu Hanife,   İmam Şafii,    Malik b. Enes,    Ahmed b. Hanbel

Yukarıda bu ismi verilenlerin ortak özelliği nedir?

A)Farklı dönemlerde yaşamış islam bilginleridir.

B) Tefsir dalında önemli eserler vermiş müfessirlerdir

C)            Fıkıh ilmini belli esaslara bağlıyan mezhep imamlarıdır

D) Sağlam Hadis kitaplarının yazarlarıdır

E) İslam dinine hizmet vermiş Türk bilginleridir

 

15)İsmi anıldığında  “salavat”  getirdiğimiz Peygamberimizin, bizim örnek alıp uygulamaya çalıştığımız söz, davranış ve susarak onayladıklarının tümüne  ne ad verilir?

A) Farz                           B) İcma          C)Kelam          D) Kıyas           E) Sünnet

 

16-) Aşağıdakilerden hangisi  imanın şartlarından biri değildir?

A) Namaz kılmak                    B) Allah’a iman        C) Kader ve Kazaya iman

D) Ahiret gününe iman             D) Peygamberlere iman

 

17-) Gusul (boy)  abdestinin farzları aşağıdakilerden hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A) El, yüz, bütün vücut yıkamak   B) Eller  kollarla birlikte, yüz, baş, ayak

C)            Baş, ayak, bütün vücut yıkamakD) El,  baş, ayak, bütün vücut yıkamak

E) Ağız , burun , bütün vücutu yıkamak

 

18-) Aşağıdakilerden hangisi,Kur’an-ı Kerim’de yer alan başlıca konulardan değildir?

A)İbadetler  B) Hadisler   C)İnanç esasları   D) Ahiret hayatı  E)Ahlaki ilkeler

 

19-) Aşağıdakilerden hangisi  Kur’an-ı Kerimin özelliklerinden biri değildir?

A) Doğru yolu göstericidir                       B)İnsanları kurtuluşa götürür                                   C) Okuması ve incelemesi ibadettir             D)Kuran eski olduğu için çağımıza uygun değildir          E)Zaman geçtikçe tazeliğini korumaktadır

 

20-) Hangisi, kul hakkı kapsamına giren davranışlardan değildir?

A) Pazarlık yapmakB)Vergi vermemek C)Sıralara yazı yazmak                D)Dedikodu yapmak            E) Hırsızlık yapmak

 

21-) “Kim bir cana kıymış ya da yeryüzünde bozgunculuk yap­ma­mış olan bir kimseyi öldürürse, sanki ..… ….. öldürmüş gibidir. Kim de onun hayatını kurtarmak suretiyle yaşa­tır­sa …… ….. yaşatmış gi­bi olur.”(Maide, 32) ayetindeki  boşluklara hangi kelimeler gel­me­lidir?

A) Kendi kendini                    B)Bütün canlıları              C)Bütün    insanları                        D) Bütün Müminleri                              E)Anne-Babasını

 

22-)“Allah’tan başka İlah yoktur, Hz. Muhammed, Allah’ın Resulüdür “  ifadesi hangi seçeneğin karşılığıdır?

A)Salavat-ı Şerif          B) Kelime-i Şahadet      C) Kelime-i Cihat              D)Kelime-i Tekbir        E ) Kelime-i Tevhid                                         

 

23-) İslam dininin inaç esaslarını ayet ve hadisler ışığında açıklayan bilim dalına ne ad verilir?

A)Tefsir          B) Kelam          C)Fıkıh              D) Hadis           E) Siyer

 

24)Peygamberimizin hayatını, karşılaştığı olayları ve bu olaylar karşısındaki tutmunu konu alan bilim dalı aşğıdakilerden hangisidir?

A)Kelam          B)Hadis           C)Fıkıh              D)Siyer                E) Akaid

 

25)Kur’an-ı Kerim’e göre doğru davranışın taşıması gereken zorunlu özellikler vardır. Aşağıdakilerden hangisi  bunlardan biri değildir?

A)Davranışlar beğenilmek ve dünyevi menfaat sağlamak için yapılmalı

B)Yapılan iş insanların hayrına olmalı

C)Yapılan davranış ilahi emir ve yasaklara ters düşmemeli

D)Davranışlar yanlız Allah rızası için yapılmalı

E) Yapılan davranış gösteriş için yapılmamalı

 

NOT:Her sorunun doğru cevabı 4 puandır.Başarılar….                   

 

MUTLU, UMUTLU, HUZURLU VE BAŞARILI BİR TATİL DİLEĞİMLE… BAHTINIZ AÇIK  OLSUN…

Faruk BULAT 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni

www.sorubak.com

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Abone Ol:

7
Kimler Neler Demiş?

avatar
7 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
7 Comment authors
sjssjsjÖmerErhan;);) Recent comment authors

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sümeyra-Seda-Hatice :D
Ziyaretçi
Sümeyra-Seda-Hatice :D

hey erhan orda mısın ordaysan şu cevapları ver 7 dk sonra sınava giricez ve birşey bilmiyoruz.

:)
Ziyaretçi
:)

Cevaplarını da yazsanız

;)
Ziyaretçi
;)

1)D 2)B 3)E 4)A 5)C 6)E 7) 8)D 9)A 10)C 11) 12)B 13)D 14)D 15)E 16)A 17)E 18)B 19)D 20)B 21)C 22)E 23) 24) 25)A arkadaşlar yapabildiğim kadar yaptım inşallah yardımcı olur 🙂

;)
Ziyaretçi
;)

hocam 20. soru B demişsin ama A şıkkı olacak

Erhan
Ziyaretçi
Erhan

benmı

Ömer
Ziyaretçi

11=e 23 =b,24d

sjssjsj
Ziyaretçi
sjssjsj

arkadasın yazdıgı cevaplar yanlıs biri dogru cvpları yazabilir mi