10.sınıf coğrafya dersi 1.dönem 2.yazılı soruları 2013-2014

Yazılının Görselli ve Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların cevaplarını işaretleyiniz.

1.Kireçtaşı mağaraları ve polyelerin yaygın olduğu yörelerin aşağıdakilerden hangisi bakımından benzerlik göstermesi beklenir?

A)  Yükselti    B)  Nüfus    C)  Bakı     D)  Humus     E) Kayaç türleri

 

2.Aşağıdaki ülkelerden hangisinin sıcak su kaynakları yönünden zengin olduğu söylenemez?

A)  İzlanda    B)  İngiltere    C)  Türkiye    D)  Japonya    E)  İtalya

 

3.Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkelere ait nüfus özelliklerinden birisi değildir?

A)  Yaşlı nüfus oranı fazladır.

B)  Nüfus artış hızı yüksektir.

C)  Eğitim düzeyi yüksektir.

D)  Refah seviyesi yüksektir.

E)  Nüfusu arttırmaya yönelik politika uygularlar.

 

4.

Nüfus pramidi yukarıdaki gibi olan bir ülkede aşağıdakilerden hangisinin artış göstermesi beklenir?

A)        İşsizliğin

B)        Doğum oranının

C)        Göçlerin

D)       Okuryazar olmayan nüfusun

E)        Ekonomik kalkınmanın

5.Aşağıdaki bitki topluluklarından hangisinin bulunduğu bölgede en fazla yağış yazın görülür.

A)  Maki    B)  Kaktüs    C)  Savan    D)  Bozkır    E)  Psödemaki

 

Aşağıdaki cümlelerde  boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.

6. Dünya’da ortalama yaşam süresinin en az olduğu kıta ……………………….dır.

7. ………………………………… havzasında, sıcaklık ve yağışın fazla olması, sık ormanların bulunması, seyrek nüfuslanmasında etkili olmuştur.

8. 1750 li yıllarda Avrupa Kıtası’nda nüfusun artmaya başlamasında ……………………………………………………………….etkili olmuştur.

9.Rüzgarların taşıyıp biriktirdiği materyallerden oluşan topraklara ……………………denir.

10.Bitkilerin Ekvatordan kutuplara doğru farklı kuşaklar oluşturması …………………..faktörüyle açıklanabilir.

www.sorubak.com

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlarının yanına D, yanlış olanlarının yanına Y harfi koyunuz.

 

11. Ormanların tahrip edilmesiyle ortaya çıkan bozkırlara Antropojen bozkır denir.

12. Defne, zakkum ve mersin savan topluluğunun bir üyesidir.

13. Orta kuşağın Okyanusal iklim bölgelerinin bitki örtüsünü geniş yapraklı ve iğne yapraklı ormanlar oluşturur.

14.Aşırı yıkanmanın olduğu yerlerde, toprak besin maddeleri yönünden zenginleşir.

15.Sanayi Devrimi ile beraber dünya nüfusundaki artışta sıçrama olmuştur.

 

Aşağıda verilen soruları cevaplandırınız.

 

16.

Yukarıdaki nüfus pramidine sahip olan bir ülkenin nüfus ile ilgili genel özelliklerini yazınız.

 

17. Aşağıdaki tabloda nüfus yoğunlunun düşük alanlar yazılmıştır. Yandaki boşluğa nedenlerini yazınız.

BölgeYerleşmeye Uygun Olmamasının Nedenleri
Kanada ve Rusya’nın Kuzey kıyıları 

 

 

Amazon ve Kongo Kıyıları 

 

 

Himalaya Dağları 

 

 

Orta Asya 

 

 

Dönenceler Çevresi 

 

 

Antarktika 

 

 

 

18.Hızlı nüfus artışının olumsuz sonuçlarından 5 tanesini yazınız.

 

19.Aşağıdaki tabloda boş bırakılan alanları doldurunuz.

İklim TipiBitki ÖrtüsüToprak
  Tundra
 Maki 
   
Şiddetli Karasal  

 

 

20.Batı Avrupa’da nüfusun yoğun olmasının nedenlerini yazınız.

BAŞARILAR

Dokümanın Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Yorum yapın

İşlem Sonucu:


13 + = 21

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.