10.sınıf dil ve anlatım dersi 1.dönem 2.yazılı soruları 2013-2014

Yazılının Görselli ve Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Şakaklarıma kar mı yağdı ne var?

Benim mi Allah’ım bu çizgili yüz?
Ya gözler altındaki mor halkalar?
Neden böyle düşman görünürsünüz? www.sorubak.com
Yıllar yılı dost bildiğim aynalar?
Cahit Sıtkı TARANCI
S. 1. İletişim şemasını çizerek yukarıdaki şiirdeki iletişim ögelerini bu şemada gösteriniz. (2+2+2+2+2= 10 P)

C. 1. Gönderici: Şair Alıcı: Okuyucu İleti: Yaşlanmaya başladığı ve bundan duyduğu

şaşkınlık Kanal: Şiir aracılığıyla Bağlam: Metin
S. 2. Kelimeler, farklı ortamlarda değişik anlamlar ifade edecek şekilde kullanılabilir. Bu kullanımlara “bağlam” adı verilir. Bu tanımdan hareketle “etek” sözcüğünü 3 farklı bağlamda kullanınız. (3+3+4=10 P)

C. 2. Annem bugün çarşıdan kendine yeni bir etek almış.
Toros Dağı’nın eteklerinde çiçek topladık.
Beklediği zamanında gelmeyince bizimkinin etekleri tutuştu.
S.3. Aşağıdaki cümlelerde boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz. (2+2+2+2+2 = 10 P)
a) Metinler cümlelerden oluşan anlamlı birimlerdir. Bu bir örgüdür, bir sistemdir. Art arda gelen veya aynı düzlemde bir arada bulunan birimler dil bilgisi kurallarıyla birbirine bağlanırlar. Buna Bağlaşıklık denir. (2 P)
b) Kişisel düşüncelerin ve duyguların ifade edildiği anlatıma Öznel anlatım denir. (2 P)
c) Cümle içinde başkasına ait bir sözü cümleyi söyleyenin kendi söyleyişine göre değiştirerek aktarmasına Dolaylı anlatım denir. (2 P)
d) – Metinlerde gözlenebilen her türlü anlam ve dil malzemesini belirtmek için içerik terimi kullanılır. (2 P)
e – Anlatım sonunda araştırma yapılan kaynakların alfabetik sıraya göre verilmesine
bibliyografya denir. (2 P)

S.4. Aşağıda verilen cümleler hangi anlatıma örnektir? Karşılarına yazınız. (3+3+2+2= 10 P)
Öğretmen, Ali’ye: “Arkadaşına söyle, yarın ödevini mutlaka getirsin. ( Doğrudan (düz) anlatım )
En iyi romanların bir bunalım döneminde yazılacağını söylüyor Dostoyevski. ( dolaylı anlatım )
Dostluk, insanın ve insanlığın en büyük, en yüce değerlerinden biridir. ( öznel anlatım )
Yahya Kemal 20. yüzyılda yaşamış bir edebiyatçıdır. ( nesnel anlatım )

S. 5. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümledeki bilgi doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız. (2+2+2+2+2=10 P)
a) (D) Yalınlık, düşünce ve duyguların kısa ve kesin ifadelerle dile getirilmesidir.
b) (D) Duru bir anlatımda karmaşık ve anlaşılması güç cümleler kullanılmaz.
c) (Y) Anlatıcının tavrı ve amacı, temanın sınırlandırılmasında etkili değildir.
d) (D) Bir betimlemenin en önemli kaynağı gözlemdir.
e) (Y) Alanında başarılı olmuş kişilerle yapılan karşılıklı konuşmaya münakaşa denir.
Sessizce, umutsuzca seviyordum sizi
Bazen çekingenlik, bazen kıskançlıkla üzgün.
Bu öyle içten, öyle candan bir sevgiydi ki
Dilerim bir başkasınca da böyle sevilin.
Aleksandr Puşkin
S. 6. Yukarıdaki dörtlükte işlenen temayı belirtiniz. (5 P)
C. 6. Aşk veya sevgi
S. 7. Aşağıdaki cümlelerde bağlaşıklığa veya bağdaşıklığa uyulmaması sonucu ortaya çıkan anlatım bozukluklarını düzelterek doğru şekillerini cümlenin altında boş bırakılan yere yazınız. (2+2+2+2+2= 10 P)
a-Ormanda yetişen bir çam fidanını salonunuzdaki saksıya ekemezsiniz.
( Ormanda yetişen bir çam fidanını salonunuzdaki saksıya dikemezsiniz. )
b-Derdini söylemeyen, ilaç bulamaz.
( Derdini söylemeyen, derman bulamaz. )
c-İhtiyar adamı karşıya geçirdi.
( İhtiyar, adamı karşıya geçirdi. )
d-Annemin sinirleri epeyce bozulmuş ve çok üzülmüştü.
( Annemin sinirleri epeyce bozulmuş ve annem çok üzülmüştü. )
e-Alanya’yı çok sevmişti, dönmeyi düşünmüyordu.
( Alanya’yı çok sevmişti, Alanya’dan dönmeyi düşünmüyordu. )

I. İkisi de bir insanın hayatını bu yapıtlardan üstün tutuyorlar.
II. İnsan sıcaklığı değerlerin en yücesidir.
III. Yıllar sonra da Fransız Sartre, bir insanın Chartes Katedralinden değerli olduğunu söylemişti.
IV. Büyük düşünce adamları ayrı kültürden olsalar da ortak noktada buluşabiliyorlar.
V. Sait Faik yıllar önce bir insanın Süleymaniye’den daha değerli olduğunu yazmıştı.
S. 8. Numaralanmış cümlelerden bir paragraf oluşturunuz (10 P)
C.8.
İnsan sıcaklığı değerlerin en yücesidir. Sait Faik yıllar önce bir insanın Süleymaniye’den daha değerli olduğunu yazmıştı. Yıllar sonra da Fransız Sartre, bir insanın Chartes Katedralinden değerli olduğunu söylemişti. İkisi de bir insanın hayatını bu yapıtlardan üstün tutuyorlar. Büyük düşünce adamları ayrı kültürden olsalar da ortak noktada buluşabiliyorlar.

S. 9. a) “Özlem ve sevinç” temalarının işlenebileceği üçer konu belirleyip aşağıda boş bırakılan yere yazınız. (3+3= 6 P)

C. 9.
a) Memleket özlemi, anne özlemi, arkadaş özlemi – Şampiyonluk sevinci, üniversiteyi kazanma sevinci, takdir alma sevinci

b) “Sevgi” temasını zaman, mekân, kişi ve bağlam çerçevesinde sınırlandırıp aşağıda boş bırakılan yere yazınız. (4 P)

b) Günümüzde bizim toplumumuzdaki insan sevgisi

 

“ Her gün merakla küçük fidanın başına çömeliyor,etrafında üreyen otları yoluyor;fidan,korkudan büyümüş gözlerle delikanlının kırk beş numara pabuçlarına bakıyordu.”

S.10. a – Yukarıdaki cümlede isimleri bularak, varlıklara verilişlerine göre, varlıkların sayılarına göre,varlıkların oluşlarına göre özelliklerini yazınız. (2+2+2+2+2=10 P)
b – Bu cümlede durum eki alan isimleri ( aldığı durum ekinin adını yazarak ) gösteriniz. (5 P)

C.10. a-

 
b – başına: -e durum eki, yönelme hali , etrafında: -de durum eki , bulunma hali , otları: -i durum eki,yükleme hali , korkudan: -den durum eki,ayrılma hali , pabuçlarına: -e durum eki , yönelme hali

Süre bir ders saatidir. Cevaplarınızı tam cümle ile ifade ediniz. İmla hatalarından puan düşülecektir.
BAŞARILAR DİLERİM. Mehmet DURSUN/ Edebiyat Öğretmeni

 

Dokümanın Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Yorum yapın

İşlem Sonucu:


75 + = 76

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.