9.sınıf Siyer 2.dönem 1.yazılı soruları

9.sınıf Siyer 2.dönem 1.yazılı soruları

1- Mekke’den Medine’ye hicret ederken Efendimiz’in (s.a.v.) yol arkadaşı kimdi?

A ) Hz. Ebu Bekir                 B )  Hz. Ömer       C)  Hz. Osman

D ) Hz. Ali                           E )  Hz. Mus’ab b. Umeyr

2- Aşağıdakilerden hangisi hicretin 1. yılı etkinliklerinden değildir?

A ) İlk ezan okundu ve Cuma namazı kılındı.

B ) Hudeybiye Barış Anlaşması imzalandı.

C ) Mescid-i Nebi yapıldı.

D ) Medine sözleşmesi(can güvenliği anlaşması) imzalandı.

E ) Ensar – Muhacir kardeş yapıldı.

3-) Peygamber Efendimiz’e (s.a.v) daha peygamberlik görevi verilmeden önce doğru sözlülüğü ve güvenirliliğinden dolayı insanlar ne isim vermişlerdir?

A ) Ebu’l Kasım              B ) Hatemü’l Enbiya         C ) Cibril-i Sadık

D ) Son Peygamber      E) Muhammedü’l Emin

 

4- 620 yılında Peygamberimiz’in (s.a.v) Mescid-i Haram’dan, Mescid-i Aksa’ya gelerek Allah’ın katına yükseldiği gece aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Kadir Gecesi       B ) Berat Gecesi      C ) Mevlit Gecesi

D) Miraç Gecesi      E ) Regaib Gecesi

5-

1

Efendimiz’in (sav) doğum tarihi

a

622

2

Efendimiz’e (sav) vefatı

b

610

3

Efendimiz’e (sav) peygamberliğin verilmesi

c

632

4

Efendimiz’in (sav) Medine’ye hicreti

d

571

 Yukarıdaki eşleştirmeler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A ) 1 – a,  2 – b,  3 – c,  4 – d

B ) 1 – d,  2 – c,  3 – a,  4 – b

C ) 1 – d,  2 – c,  3 – b,  4 – a

D ) 1 – d,  2 – b,  3 – a,  4 – c

E ) 1 – c,  2 – b,  3 – d,  4 – c

6- Efendimiz (s.a.v) “İnsanlar ……………. ……………. gibi eşittirler. Hiç kimsenin başkası üzerinde bir üstünlüğü yoktur.” buyurmaktadır.

Yukarıdaki boşluğa hangi seçenekteki kelimeler gelmelidir?

A ) renkler, meyveler            B ) vücuttaki organlar

C ) elbisenin düğmeleri       D ) mal, mülk

E ) tarağın dişleri

7- Aşağıdakilerden hangisi Veda Hutbesi’nin konularından değildir?

A ) Irk üstünlüğü yoktur. İnsanlar eşittir. Üstünlük takvadadır.

B ) İnsanın canı, malı, onuru, namusu kutsaldır.

C ) Kan davaları ve faizin her türlüsü kaldırılmıştır.

D ) Kuran bugün inmeye başlamıştır.

E ) Ne zulmedin, ne de zulme boyun eğin.

 8- Mekke’nin Fethi sırasında bir kadının hırsızlık yapması üzerine, Efendimiz’den (s.a.v) kadının affedilmesi yönünde talepte bulunulmuştu. Efendimiz (s.a.v) de “Allah’a yemin ederim ki Muhammed’in kızı Fatıma hırsızlık etseydi, onu da aynı şekilde cezalandırırdım.” buyurmuştur.

Efendimiz’in (s.a.v) burada asıl vurguladığı konu hangisidir?

A ) İnsanların doğuştan gelen eşitliği

B ) İnsanların kullukta eşitliği

C ) İnsanların hukuk karşısındaki eşitliği

D ) İnsanların ırk, milliyet olarak eşitliği

E ) İnsanların mal, mülk edinmede eşitlği

9- “Güzel söz söylemek ……………………………….” hadis-i şerifinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A ) sadakadır.                                       B ) sevaptır.

C ) zekattır.                                           D ) iyiliktir.

E ) doğruluktur.

10- Hz.Peygamber (s.a.v) bir hadisinde mü’mini şöyle tanımlamaktadır: “Müslüman, başka Müslümanlara ……………………………………….. kişidir.”

Bu hadiste boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A ) karşı adaletle davranan

B ) yarıma ihtiyaç duyduklarında yardım eden

C ) her zaman zekatını veren

D ) eliyle ve diliyle zarar vermeyen

E )  yararlı olan

11- Hz. Peygamber’in (s.a.v.) yanında herkesin eşit haklara sahip olması, onun insanlara verdiği değeri göstermektedir. Peygamberimiz (s.a.v.), insanlar arasında eşitliğin korunması için bütün müminleri alçakgönüllü olmaya davet etmektedir. Çünkü insan ancak bu yolla kibir, gurur ve kıskançlık gibi, kendisini üstünlük taslamaya sevk eden kötü duygulardan arınabilir.

 Verilen paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A ) Eşitliğin korunması alçakgönüllülüğe bağlıdır.

B ) Alçakgönüllülük kötü davranışlardan arınmayı sağlar.

C ) Hz. Peygamber (s.a.v.) insanlara değer verir.

D ) Kibir, guru ve kıskançlık kötü davranışlardandır.

E ) Ayetlerde de eşitliğin olması gerektiği ifade edilir.

12- “Peygamberimizi örnek almak demek, ………………………” Yukarıdaki hadisi en doğru şekilde tamamlayan ifade hangisidir?

A ) sadece O’nun (sav) giydiklerini giymektir.

B ) O’nun (sav) gibi konuşmak

C ) sadece O’nun (sav) kullandığı eşyaları kullanmaktır.

D ) O’nun (sav) getirdiği dini anlayışı benimsemek ve uygulamaktır.

E ) sadece O’nun (sav) söylediklerini okumaktır.

13- Mescid-i Nebi’nin bir bölümünü Efendimiz (s.a.v.)  onlara ayırmıştı. En çok hadis rivayet eden Ebu Hureyre’nin de aralarında bulunduğu, çoğunluğunu fakir ve kimsesizlerin oluşturduğu, Efendimiz’in (s.a.v.) yanında ilim tahsil eden bu grubun ismi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Ashab-ı Suffe                                   B ) Ashab-ı Mekke

C ) Ashab-ı Din                                     D ) Ashab-ı Kehf

E ) Ashab-ı Eyke

14- Adalet ve eşitliğin önemi konusunda Efendimiz (s.a.v.):

“Kıyamet gününde insanların Allah’a en sevgili ve en yakın olanı, ………………………………..” buyurmaktadır.

Yukarıdaki hadisi en doğru şekilde tamamlayan ifade hangisidir?

A ) kimsesizlere yardım edendir.

B ) adaletli devlet başkanıdır.

C ) insanlara değer verendir

D ) ahlak üzere yaşayandır.

E ) çocuklarına iyi davranandır.

 

15-  “Ey insanlar! Dikkat edin, sizin Rabb’iniz birdir, babanız da birdir, Âdem’dir. Dikkat edin, hiçbir arabın, hiçbir yabancı üzerine, hiçbir yabancının arap üzerine, siyahın kırmızı renkli üzerine, kırmızının siyah üzerine üstünlüğü yoktur. Fazilet ve üstünlük ancak takva iledir.”

Yukarıda Veda Hutbesi’nden alınan bir bölüm bulunmaktadır. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi paragrafta bulunmamaktadır?

A ) Allah’ın bir olması

B ) Hz.Adem’in insanların atası oluğu

C ) Hiçbir insanın birbirine üstünlüğü olmadığı

D ) Üstünlüğün sade takvada olduğu

E ) Arapların üstün insanlar oldukları

 16- Peygamberimiz, “Her doğan, İslam fıtratı üzerine doğar.” buyurarak, Allah’a kul olma açısından herkesin eşit olduğunu vurgulamaktadır.

Yukarıdaki hadiste geçen fıtrat kelimesinin anlamı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A ) Din     B ) Düşünce      C ) Yaratılış      D ) Söz       E ) Hareket

 

17-Efendimiz (s.a.v.) bir hadisinde “cehennemliklerin kimler olduğunu söyleyeyim mi?” diyerek onların özelliklerini, sahabilerine belirmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu hadiste belirtilmeyendir?

A ) Katı kalpli         B ) Yalancı             C ) Kaba

D ) Cimri                E ) Kurularak yürüyen kibirli kimse

 18-

   I – Allah’a şirk koşmak

  II – Sihir yapmak

III – Yalan söylemek

IV – Faiz yemek

  V – Yetim malı yemek

VI – Düşmana yardım etmek

VII – İffetli kadınlara zina iftirasında bulunmak

 Efendimiz (s.a.v.) bir hadisinde yukarıdakileri belirterek “Helak edici olan yedi şeyden sakınınız.” diyerek insanları uyarmıştır.

Yukarıdakilerden hangileri bu helak edici olan yedi şeyden değildir?

A ) III – VI

B ) VI – VII

C ) II – IV – VII

D ) I – III – V

E ) I – VII

 19- Efendimiz (s.a.v.) annesini kaç yaşında iken kaybetmiştir?

A ) 3        B ) 4        C ) 5        D ) 6      E ) 7

 

20- Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yardımlaşma ve dayanışma içerisinde yer alan bir davranış değildir?

A ) Zayıf, güçsüz ve kimsesizlere yardım etmek

B ) Zekat ve sadaka vermek

C ) Öksüz ve yetimleri korumak, gözetmek

D ) Ailesizlerin aile kurmasına yardım etmek

E ) İnsanın dua etmesi

 

21- “Haya duygusunu kaybettiysen istediğin şeyi yap.” hadisinin bize asıl anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Haya her insanda olmayabilir.

B ) Haya aslında insanlar için bir koruyucudur.

C ) Hayayı kazanmak gerekir.

D ) Hayayı kaybetmek çok kolaydır.

E ) Hayasız insanlarda iyi davranabilir.

 

22- Allah Teala, Kur’an-ı Kerim’de insanlara haya ve iffetin en güzel örneklerini belirtmektedir. Bunlardan birisi de bir peygamber olan Hz.İsa’nın annesidir. Aşağıdakilerden hangisi Hz. İsa’nın annesidir?

A ) Hz. Asiye

B ) Hz. Safiye

C ) Hz. Hacer

D ) Hz. Meryem

E ) Hz. Havva

 

NOT: İlk 20 soru  4 Puan,  21. Ve 22. sorular 10 puandır.  Sınav süresi 45 dakikadır. Cevaplarınızı aşağıya kodlayınız… Başarılar Dilerim.

sorubak-9 sınıf siyer 2 dönem 1 yazılı
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 oy, ortalama: 1,00 üzerimnden 5)

"9.sınıf Siyer 2.dönem 1.yazılı soruları" içeriği hakkında 10 Yorum yapıldı.
Bir Soru Sorabilir veya Düşünceni Bizimle Paylaşabilirsin.
(Yorumunuz Ana Sayfada Yayımlanır)

 1. siene diyor ki:

  cevapları nerede

 2. KORECAN diyor ki:

  siene gerçekten bu kadar kolay sorularıın cevaplarını istediğini söyleme sakıın yaptım kontrol için de deme çünkü 5. sınıf olmama rağmen çözdüm ve cevap anahtarına kontrol için bile ihtiyaç duymuyorum çünkü eminin bu sorularıda yapamıyosan yazık sana kesin kore antisisindir onlar böyle olurlar 😀

 3. lazimdir diyor ki:

  Siz nie okadar malsnz ne icin tartisesnizz oyle

 4. ŞAKİR diyor ki:

  A-B-E-D-C-E-D-B-A-D-B-D-D-C-E-A-D-A-D-D-B-D

 5. cabbar diyor ki:

  Bismillahirrahmanirrahim Allahıma şükürler olsun bugünde ölmedik inş cumaya gitcezzz Tengri biz menen,-Bca

 6. merve diyor ki:

  21 C mi

YAZ ANA SAYFADA YAYIMLAYALIM

Serbest Kürsü

 • Yagmur: Benim 1 tane zorunlu dersim kaldı ondan 2kez sınava gidim şimdi bu ek sınava girdiğimde gecsemde gecmesemde muaf olup mezun olacağım ygs lys de girdim 289 aldim fakat...
 • Yagmur: Benim 1 tane zorunlu dersim kaldı ondan 2kez sınava gidim şimdi bu ek sınava girdiğimde gecede gecmesemde mezun olacağım ygs lys de girdim 289 aldim üniversite...
 • Raven: ben bu sene girdim ve kazandım fakat hangi bankaya ve kimin adına yattığını bilmiyorum .Lütfen bana yardımcı olabilir misin ? Şimdiden teşekürler 🙂
 • MUAMMER: TEOG ÜZERİNDEN BURSLUK KAÇ PARA
 • nurdan erdem: Benim yuzdelik dilimiz 43 anadolu liseli yuzde ligi ise 30 bu liseyi tuttura bilirmiyim
 • buket: ama sen 1defa aldın ama ne kadra para çektin senini paran içerde yatıyo şu an
 • seda melda: Ben 13 yaşında bir kız çocoğuyum. Amansız bir hastalığa yakalandım. Doktorlar bira çare bulamadılar. Göz Yaşlarımla şehirler şeyhi Hz. Hüseyinin kız kardeşi olan Hz....
 • mahmut: bune ya okadar eşyayı nasıl alıcam 100 tl den fazla eder
 • TURKEY: italyano mukembelo turkeyeo muhteşemooooo
 • melisa: Kazandım hesaplamalarima göre 2017 bursu 587 TL olacak hadi inşallah