9.sınıf Hz.Muhammed’in Hayatı 2.dönem 1.yazılı soruları

………………… LİSESİ 2013-2014 9. SINIF HZ. MUHAMMED’İN HAYATI DERSİ II. DÖNEM I. YAZILI ORTAK SINAV SORULARI (-B- GRUBU)

Adı Soyadı:                                      Sınıfı/Numarası:                               Aldığı Not:

1-Doğru cevapları İşaretleyiniz (60 puan)

1-) 571 yılında Kabe’yi yıkmak için gelen Yemen valisi Ebrehe ve ordusunun helak olduğu olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) İfk olayı                        B) Raci olayı               C) Fil olayı

D)Bir-i Maune olayı                      E) Akabe olayı

2-)Peygamberimiz Medine’ye hicret edince Mescidi Nebevinin yanına bir okul yaptı.Buna ………, buradaki öğrencilere de…………. dendi.Boşluğa hangi şık gelmelidir?

A) Muhacir- Ensar              B) Suffe –Ashabı Suffe

C) Sahabe –Ashab             D) Mekke-Medine.

E) Müslüman -Müşrik.

 

3-)“1-Raci olayı, 2-Bi’rimaune olayı, 3-Suffe,

4-Musab bin Umeyr” Bu dört maddenin ortak noktası nedir? 

A) Eğitim                            B) Sağlık           C) Savaş

D) Temizlik                E) İman

4-)Aşağıdakilerden hangisi hicretin 1. Yılı etkinliklerinden değildir.

A) İlk ezan okundu ve Cuma namazı kılındı

B) Medine sözleşmesi(can güvenliği anlaşması) imzalandı.

C) Suffe adı verilen okul yapıldı        

D) Hudeybiye barış anlaşması imzalandı

E) Ensar- Muhacir kardeş yapıldı.

 

5-) Sözlük anlamı itibariyle utanma, sıkılma duygusu anlamına gelen ………, terim olarak Allah inancı ve bu inançtan kaynaklanan sorumluluk duygusu sebebiyle kötü, ahlak dışı ve günah olan şeylerden kaçınmak demektir. Bu duygudan hareketle söz ve davranışlara dikkat etmeye de …………. adı verilir. Boşluklara hangi kavramlar gelir?

 A) Ahlak-Edep           B) Edep-Haya               C) İffet-Namus

D) İffet-Şeref                   E) Haya-Edep

6. “………….; görüyormuşçasına Allah’a ibadet edip kulluk yapmandır. Sen onu görmüyorsan da o seni mutlaka görmektedir.” hadisinde yer alan boşluğa aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmelidir?

A) İnsan                                    B) İrfan                           C) İhsan

D) İman                        E) İhlas

7. “Gerçekten ……… ile iman bütün olarak her ikisi birbirine bağlıdır. Bunlardan biri kalkınca diğeri de kalkar.” hadisinde geçen boşluğa aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmelidir?

A) Hayâ                                                B) Temizlik                C) Sabır                         D) Şükür                 E) Para

8. “Yoksul olduğu halde dilencilikten kaçınmak ………… gereğidir.” boşluğu aşağıdakilerden biri ile doldurunuz.

A) Dinin                    B) İffetin                         C) Huyun

D) İbadetin                       E) Adaletin

 

9. Hayâ ve İffet kelimelerinin sözlük anlamları hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A) Estetik-Takva                     B) Edep-Utanma         C) İman-Utanma

D) Utanma-Namus             E) Fıtrat-Estetik

 10. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi Hz. Muhammed (s.a.v)’in hadislerinde geçen kötülüğe karşı nasıl davranacağımızın toplumumuzda içselleştirilmiş olduğunun göstergesidir?

A) İnsan çiğ süt emmiştir.
B) Çamura taş atma üstüne sıçrar.

C) Kötü komşu insanı mal sahibi yapar.

D) Kötü söyleme eşine, ağı aktar aşına.

E) İyiliğe iyilik her kişinin karı kötülüğe iyilik er kişinin karıdır.

 

11- Aşağıdakilerden hangisi Veda hutbesinin konularından değildir?

A) Kuran inmeye başlamıştır

B) İnsanın canı, malı, onuru, namusu kutsaldır.

C) Kan davaları ve faizin her türlüsü kaldırılmıştır.

D) Irk üstünlüğü yoktur. İnsanlar eşittir. Üstünlük takvadadır

E) Ne zulmedin, nede zulme boyun eğin.

 12- Aşağıdakilerden hangisinde Peygamber (sav)’in Dede-Baba ve Annesinin ismi doğru olarak sıralanmıştır?

A) Abdulmuttalib – Abdullah – Halime

B) Abdullah – Ebu Talib – Hatice

C) Ebu Talib – Abdullah – Amine

D) Abdulmuttalib – Abdullah – Amine

E) Abdulmuttalib – Abdullah –  Asiye

13-) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde hz. Muhammed (s.a.v.)’in doğumu doğru bir şekilde verilmiştir?

A-) 20 Nisan 632      B-) 20 Nisan 571          C-)12 Eylül 570

D-) 23 Nisan 571     E-) 27 Ramazan 610

 14-) 615 yılında müşriklerin ağır baskıları sonucu ilk olarak hz. Osman liderliğinde 4 kadın–11 erkek nereye hicret etmişlerdir?

A-) Medine                B-) Suriye                   C-) Taif                       D-) İstanbul               E-) Habeşistan

 

15-)Peygamberimizin doğumu-Peygamberliğinin Başlaması-Hicreti- Vefatı Sıralaması hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A)571-610-620-632                          B)570-610-622-632  C)571-610-622-632                   D)571-610-622-630                                            E)571-611-622-632

 16-Boşlukları doldurunuz(10 Puan)

“Siz bana altı  şeyi garanti edin, ben de size cennete girmeyi garanti edeyim: 1- Konuştuğunuzda ……………………,….. 2- Söz ……………………………………….………….tutun.  3- Size………………………………………………………… …………………….…………………………………………edin.  4-Allah’ın …………………………………………………… ……………………………..koruyun.

5- ………………..bakmaktan sakının.

6- Elinizi ……………………………………..…… koruyun” Peygamber Efendimizin hadisini tamamlayınız.

 17-Boşlukları doldurunuz(10 Puan)

Bir keresinde Hz. Ebu Zer ile Hz. Bilal-i Habeşî arasında bir tartışma çıkmıştı. Tartışma ilerlediğinde Ebu Zer, gerçek niyeti öyle olmasa bile,bir anlık kızgınlıkla, Bilal-i Habeşî’ye “kara kadının oğlu” diyerek ithamda bulunmuştu. Hz. Bilal, Habeşistan kökenli siyahi bir mümindi. Kendisinin ırkından ve renginden dolayı kınanması, itham edilmesi ağırına gitmişti. Bu olaydan Peygamberimizin haberi oldu. Ebu Zer’e hitaben; “Sende cahiliyye âdetleri görüyorum” diyerek, yaptığı şeyin hatalı olduğunu ve kardeşini bu şekilde incitmemesi gerektiğini ona hatırlattı. O da Bilal’den güzel bir şekilde özür diledi.

Bu olayın bize verdiği mesaj nedir? Kısaca yazınız?

 

18-Boşlukları doldurunuz(10 Puan)

“Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan, kendiniz, ana-babanız ve akrabanız aleyhinde de olsa, Allah için şahitlik eden kimseler olun. Haklarında şahitlik ettikleriniz zengin olsun, fakir olsun, Allah onlara sizden daha yakındır. Hislerinize uyup adaletten sapmayın. Şahitliği eğer, büker doğru şahitlik etmez, yahut şahitlik etmekten kaçınırsanız, biliniz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır.”(Nisâ 135.)

“Allah size… insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder.” (Nisa suresi, 58)

“Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa duyduğunuz kin (düşmanlık), sizi adaletsiz davranmaya itmesin. Adaletli olun; bu, Allah korkusuna daha çok yakışan bir davranıştır. Allah’a isyandan sakının. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilmektedir. Söz söylediğiniz zaman, yakınlarınız dahi olsa adaletli olun… .(Maide suresi, 8)

“Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder, çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da

yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye, size öğüt verir.” (Nahl suresi, 90.)

Yukarıdaki 4 ayetten günlük hayatta kullanabileceğimiz, bize hayatımızda yol gösterecek 5 cümle yazınız.

 19-Boşlukları doldurunuz(10 Puan)

“Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir

dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık Allah katında en değerli

olanınız, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır.

Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar

olandır” (Hucurât suresi, 13)

 

“İnsanlar tarağın dişleri gibi eşittir. Hiç kimsenin başkası üzerinde bir üstünlüğü yoktur.”(Hadis-i Şerif)

 

“Allah Tealâ soyunuza ve nesebinize bakmaz;

Bedenlerinize ve mallarınıza da bakmaz; ancak kalplerinize bakar. Kimin salih (dürüst) bir kalbi varsa, Allah ona merhamet eder. Siz ancak Âdem’in evlatlarısınız ve Allah katında en sevgiliniz, en fazla takva sahibi olanınızdır.(Hadis-i Şerif)

Yukarıdaki ayet ve hadislerin ortak konusu nedir? Kısaca yazınız?

 

Başarılar Dilerim… Sınav Süresi 40 Dakikadır.

 “Andolsun, sizin için, Allah’ı ve Ahiret Gününü Umanlar ve Allah’ı çokça zikredenler için Allah’ın Resulü’nde güzel bir örnek vardır.” (Azhab Suresi 21. Ayet)

           Daha Fazla 9.sınıf Hz.Muhammed’in Hayatı 2.dönem 1.yazılı soruları

sorubak-5 sınıf hz muhammedin hayatı 2 dönem 1 yazılı soruları-9 sınıf siyer 2 dönem 2 yazılı-9 sınıf hz muhammed in hayatı 2 dönem 1 yazılı-9 sınıf hz muhammedin hayatı 2 dönem 2 yazılı soruları
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız

"9.sınıf Hz.Muhammed’in Hayatı 2.dönem 1.yazılı soruları" içeriği hakkında 3 Yorum yapıldı.
Bir Soru Sorabilir veya Düşünceni Bizimle Paylaşabilirsin.
(Yorumunuz Ana Sayfada Yayımlanır)

 1. Kel diyor ki:

  Çok basit daha zor koyun

 2. meryem diyor ki:

  çoooooooooooook güüüüüüüüüzel sooooooooooorular

 3. Fatih diyor ki:

  Cevap Anahtarını Bulamadım

YAZ ANA SAYFADA YAYIMLAYALIM

Serbest Kürsü

 • Yagmur: Benim 1 tane zorunlu dersim kaldı ondan 2kez sınava gidim şimdi bu ek sınava girdiğimde gecsemde gecmesemde muaf olup mezun olacağım ygs lys de girdim 289 aldim fakat...
 • Yagmur: Benim 1 tane zorunlu dersim kaldı ondan 2kez sınava gidim şimdi bu ek sınava girdiğimde gecede gecmesemde mezun olacağım ygs lys de girdim 289 aldim üniversite...
 • Raven: ben bu sene girdim ve kazandım fakat hangi bankaya ve kimin adına yattığını bilmiyorum .Lütfen bana yardımcı olabilir misin ? Şimdiden teşekürler 🙂
 • MUAMMER: TEOG ÜZERİNDEN BURSLUK KAÇ PARA
 • nurdan erdem: Benim yuzdelik dilimiz 43 anadolu liseli yuzde ligi ise 30 bu liseyi tuttura bilirmiyim
 • buket: ama sen 1defa aldın ama ne kadra para çektin senini paran içerde yatıyo şu an
 • seda melda: Ben 13 yaşında bir kız çocoğuyum. Amansız bir hastalığa yakalandım. Doktorlar bira çare bulamadılar. Göz Yaşlarımla şehirler şeyhi Hz. Hüseyinin kız kardeşi olan Hz....
 • mahmut: bune ya okadar eşyayı nasıl alıcam 100 tl den fazla eder
 • TURKEY: italyano mukembelo turkeyeo muhteşemooooo
 • melisa: Kazandım hesaplamalarima göre 2017 bursu 587 TL olacak hadi inşallah