2013-2014 TEOG matematik kazanımları ve sınav tarihleri

Cuma, 13 Eylül 2013, 19:09 | TEOG Sınavı | 1 Yorum |

2013-2014 TEOG matematik konuları, 2014 TEOG matematik sınav tarihi, 2014 TEOG matematik kazanımları

Ortaokulların 8 inci sınıflannda 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil ile din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde; bir dönemde iki sınav yapılan derslerin ilk sınavı, bir dönemde üç sınav yapılan derslerin ise ikinci sınavı merkezi sistem ortak sınav,seklinde uygulanacaktır.

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında birinci dönem merkezi sistem ortak sınavın 2013 yılı Kasım ayının son haftasında, ikinci dönem merkezi sistem ortak sınavın ise 2014 yılı Nisan ayının son haftasında yapılması planlanmıştır. Merkezi sistem ortak sınavların kesin tarihleri ile uygulanmasına iliskin hususlar Bakanlığımızca hazırlanacak yönerge ve kılavuzla düzenlenecektir. Çalışma takvimine göre konu/kazanımların dağılımını gösteren çizelgelerin uygulanmasında aşağıdaki hususların dikkate alırıması gerekmektedir:

I.Birinci dönemde yapılacak merkezi sistem ortak sınavda sorulacak soruların kapsamı, eğitim öğretim yılının bal’ından “BİRİNCİ DÖNEM MERKEZI SİSTEM ORTAK SINA V”ın yapılacağı tarihe kadar olan konu/kazanımlarla sınırlı olacaktır.

2.İkinci dönemde yapılacak merkezi sistem ortak sınavda sorulacak soruların kapsamı ise eğitim öğretim yılının bal’ından “İKİNcİ DÖNEM MERKEZI SİSTEM ORTAK SINAV”ın yapılacağı tarihe kadar işlenecek olan tüm konu! kazanımlarla sınırlı olacaktır.

3.”BİRİNcİ DÖNEM MERKEZI SİSTEM ORTAK SINAV”ın ve “İKİNcİ DÖNEM MERKEZI SİSTEM ORTAK SINAV’ların yapılıs tarihi itibariyle, çalısına takviminde belirtildiği sekilde konu! kazanımların süresi içinde işlenmesi ve bu bağlamda öğrencilerin eksiklerinin kalmaması için okul yönetimleri ve öğretmenler gerekli tedbirleri alacaktır.

4.Çizelgelerde “birinci dönem merkezi sistem ortak sınav” ve “ikinci dönem merkezi sistem ortak sınav” dışında öğretmenlerin yapacaklan diğer sınavlar için belirtilmiş olan tarihler öneri niteliğinde olup öğretmenler bu sınavlan belirleyecekleri bir tarihte de yapabileceklerdir.

SÜRE

 ÖĞRENME ALANI  ALT ÖĞRENME   ALANI  KAZANIMLAR
Ay Hafta D.Saati

EYLÜL

 

 

 

 

3

2 Geometri Örüntü   ve Süslemeler  1.Doğru, çokgen ve çember modellerinden örüntüler inşa eder,   çizer ve bu örüntülerden fraktal olanları belirler. 
2  

Geometri

Dönüşüm   Geometrisi  1.Koordinat düzleminde bir çokgenin eksenlerden birine göre   yansıma, herhangi bir doğru boyunca öteleme ve orijin etrafındaki dönme   altında görüntülerini belirleyerek çizer. 

 

 

 

 

4

2 Geometri Dönüşüm   Geometrisi 2. Şekillerin ötelemeli yansımasını   belirler ve inşa eder.
2 Olasılıkve

İstatistik

Tablo   ve Grafikler 1. Histogram oluşturur ve   yorumlar.

EKİM

 

 

 

 

 

1

2 Olasılıkve

İstatistik

Tablo   ve Grafikler 1. Histogram oluşturur ve   yorumlar.
2 Sayılar Üslü   Sayılar 1.Bir tam sayının negatif   kuvvetini belirler ve rasyonel sayı olarak ifade eder.

2

4 Sayılar Üslü   Sayılar 2. Ondalık kesirlerin veya   rasyonel sayıların kendileriyle tekrarlı çarpımını üslü sayı olarak yazar ve   değerini belirler.3. Üslü sayılarla çarpma ve   bölme işlemlerini yapar. 

4

4 Sayılar

 

 

 

Üslü   Sayılar 3. Üslü sayılarla çarpma ve   bölme işlemlerini yapar.4. Çok büyük ve çok küçük   pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder. 

5

1  

 1. I.          DÖNEM BİRİNCİ SINAV

 

3

Sayılar Köklü   Sayılar  1.Tam kare doğal sayılarla   bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi modelleriyle açıklar ve kareköklerini   belirler. 

2. Tam kare olmayan   sayıların kareköklerini strateji kullanarak tahmin eder.

 

KASIM

1 4 Sayılar Köklü   Sayılar 3. Kareköklü bir sayıyı a   b şeklinde yazar ve a b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine   alır.4. Kareköklü sayılarla   toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 

2

4 Sayılar Köklü   Sayılar 4. Kareköklü sayılarla   toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.5. Kareköklü sayılarla   çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 

3

4 Sayılar Köklü   Sayılar 5. Kareköklü   sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.6. Ondalık   kesirlerin kareköklerini belirler.

4

2   

BİRİNCİ DÖNEM   MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV

2 Olasılıkve

İstatistik

Olasılık   Çeşitleri 1. Deneysel, teorik ve öznel   olasılığı açıklar.

ARALIK

1

2 Olasılıkve

İstatistik

Olay   çeşitleri 1.Bağımlı ve   bağımsız olayları açıklar.
2 Olasılıkve

İstatistik

Olay   çeşitleri 2.   Bağımlı   ve bağımsız olayların olma olasılıklarını hesaplar.

2

4 Sayılar Gerçek   sayılar 1. Rasyonel sayılar ile irrasyonel sayılar arasındaki farkı   açıklar.2. Gerçek   sayılar kümesini oluşturan sayı kümelerini belirtir.

3

4  

Olasılık

ve

İstatistik

Merkezi   eğilim ve yayılma ölçüleri 1.Standart   sapmayı hesaplar.2.Uygun istatistiksel temsil biçimlerini, merkezî eğilim   ölçülerini ve standart sapmayı kullanarak gerçek yaşam durumları için görüş   oluşturur.

4

4 Geometri Üçgenler  1. Atatürk’ün matematik alanında yaptığı çalışmaların önemini   açıklar.2. Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile   üçüncü kenarının uzunluğu arasındaki ilişkiyi belirler.

OCAK

1

4 Geometri Üçgenler  3. Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki   açıların ölçüleri arasındaki ilişkiyi belirler.4. Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni   çizer.

2

1

I. DÖNEM ÜÇÜNCÜ SINAV

3 Geometri Üçgenler 5. Üçgende kenarortay, kenar orta dikme, açıortay ve   yüksekliği inşa eder.6. Üçgenlerde eşlik şartlarını   açıklar.

3

4 Geometri Üçgenler  7. Üçgenlerde benzerlik şartlarını açıklar.8. Pythagoras (Pisagor) bağıntısını oluşturur.

4

4 Geometri Üçgenler 9. Dik üçgendeki dar açıların   trigonometrik oranlarını belirler.

ŞUBAT

2

4 Geometri Üçgenlerde   Ölçme 1. Üçgenlerde benzerlik şartlarını problemlerde uygular.2. Pythagoras (Pisagor) bağıntısını problemlerde uygular. 

3

2 Geometri Üçgenlerde   Ölçme 3. Dik üçgendeki dar açıların trigonometrik oranlarını   problemlerde uygular.
2 Cebir Örüntüler   ve İlişkiler 1. Özel sayı örüntülerinde   sayılar arasındaki ilişkileri açıklar.

4

4 Cebir Cebirsel   İfadeler 1. Özdeşlik ile denklem arasındaki farkı açıklar.2. Özdeşlikleri modellerle açıklar.

MART

1

4 Cebir Cebirsel   İfadeler 3. Cebirsel ifadeleri çarpanlarına ayırır.4. Rasyonel cebirsel ifadeler ile   işlem yapar ve ifadeleri sadeleştirir.

2

4 Olasılıkveİstatistik Olası   Durumları Belirleme 1. Kombinasyon kavramını açıklar ve hesaplar.2. Permütasyon ve kombinasyon   arasındaki farkı açıklar.

3

4 Cebir Denklemler 1. Bir bilinmeyenli rasyonel denklemleri çözer.2. Doğrusal denklem sistemlerini cebirsel yöntemlerle çözer.

4

3 Cebir Denklemler 3. Doğrusal denklem sistemlerini   grafikleri kullanarak çözer.
1  II.       DÖNEM BİRİNCİ SINAV 

NİSAN

1

3 Cebir Denklemler 1. Doğrunun eğimini modelleri ile açıklar.
1 Cebir Denklemler 2. Doğrunun eğimi ile denklemi   arasındaki ilişkiyi belirler.

2

2 Cebir Denklemler 2. Doğrunun eğimi ile denklemi   arasındaki ilişkiyi belirler.
2 Geometri Geometrik   Cisimler 1. Prizmayı inşa eder, temel elemanlarını belirler ve yüzey   açınımını çizer.

3

4 Geometri Geometrik   Cisimler 2. Piramidi inşa eder, temel elemanlarını belirler ve yüzey   açınımını çizer.3. Koninin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve yüzey   açınımını çizer.4. Kürenin temel elemanlarını belirler ve inşa eder.

4

4  

Geometri

Geometrik   Cisimler  5. Bir düzlem ile bir geometrik cismin ara kesitini belirler   ve inşa eder.6. Çok yüzlüleri sınıflandırır.

7. Çizimleri verilen yapıları çok küplülerle oluşturur, çok   küplülerle oluşturulan yapıların

görünümlerini çizer.

5

2 İKİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV
2 Geometri Geometrik   Cisimlerin Yüzey Alanları 1. Dik prizmaların yüzey alanının bağıntılarını oluşturur. 

MAYIS

1 4 Geometri Geometrik   Cisimlerin Yüzey Alanları 2. Dik piramidin yüzey alanının bağıntısını oluşturur.3. Dik dairesel koninin yüzey alanının bağıntısını oluşturur. 

2

4 Geometri Geometrik   Cisimlerin Yüzey Alanları 4. Kürenin yüzey alanının bağıntısını oluşturur.5. Geometrik cisimlerin yüzey alanları ile ilgili problemleri   çözer ve kurar.6. Geometrik cisimlerin yüzey   alanlarını strateji kullanarak tahmin eder.

3

4 Geometri Geometrik   Cisimlerin Hacimleri 1. Dik prizmaların hacim bağıntılarını oluşturur.2. Dik piramidin hacim bağıntısını oluşturur.3. Dik dairesel koninin hacim bağıntısını oluşturur.

 

4

4 Geometri Geometrik   Cisimlerin Hacimleri 4. Kürenin hacim bağıntısını oluşturur.5. Geometrik cisimlerin hacimleri ile ilgili problemleri   çözer ve kurar.6. Geometrik cisimlerin   hacimlerini strateji kullanarak tahmin eder.

HAZİRAN

1

1  

II. DÖNEM ÜÇÜNCÜ SINAV

3 Cebir Eşitsizlikler  1.Eşitlik ve eşitsizlik arasındaki ilişkiyi açıklar ve   eşitsizlik içeren problemlere uygun matematik cümleleri yazar.2.Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm   kümesini belirler ve sayı doğrusunda gösterir.

 

2

2 Cebir Eşitsizlikler 3. İki bilinmeyenli doğrusal   eşitsizliklerin grafiğini çizer.
1 Geometri İzdüşüm 1.Bir küpün, bir prizmanın belli   bir mesafeden görünümünün perspektif çizimini yapar.
1 Geometri Dönüşüm   Geometrisi 1.Geometrik cisimlerin simetrilerini   belirler.

 

sorubak-teog matematik kazanımları-teog matematik konuları-teog kazanımları-8 sınıf teog matematik kazanımları
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız
Etiket , ,

"2013-2014 TEOG matematik kazanımları ve sınav tarihleri" içeriği hakkında 1 Yorum yapıldı.
Bir Soru Sorabilir veya Düşünceni Bizimle Paylaşabilirsin.
(Yorumunuz Ana Sayfada Yayımlanır)

 1. isimsiz diyor ki:

  örnek soruları gösterseniz…

YAZ ANA SAYFADA YAYIMLAYALIM

Serbest Kürsü

 • gulbeyaz: Benim sorum ben meslekten Anadolu’ya geçtim dil anlatım dan sorumluydum ama şimdi almanca yı gormedigim halde o dersten sorumluyum almanca hakkında hiç bişey...
 • Emre: Beyler 10. sınıfa geçtim ama 4 – 5 tane 1 dersim var . Dil anlatımdan da geçtim . Sorumluluk sınavına girmem gerekiyor mu ?? Lütfen yardımcı olun
 • cafer: imam hatip ortaokulunda saat kaçta eve geliniyor
 • cHRr: 150 barajını gecince dıploma notum üstüne eklenıyormu ??
 • okan: açıköğretim üniversitesine gitmek istiyorum ygs puanıma okul puanım eklenecekmi ona göre tercih yapacağım
 • KONUKOĞLU: Arkadaşlar 10.sınıfta nakil yapmak istiyorum.Nakil yaparsam TEOG puanım mı ele alınacak yoksa 10.sınıf ortalamam mı ???
 • BATUHAN TÜLÜ: BENCE HEPSİ MÜTHİŞ BEN kağıda çözüp aileme anlattım
 • BATUHAN TÜLÜ: BENCE HEPSİ MÜTHİŞ
 • Önder: Yazıklar olsun bi masaya yumruğunu vuracak adam yokmuş..kuzu kuzu vermişiz topraklarımızı…..
 • Önder: Sevr antlaşması madem geçersiz kılınıyor e o zaman versenize 12 ada ve Musul u bize geri!? İşte bu sebepten dolayı bu antlaşma bir zafer değil, bir utançtır bizim için.

8.Sınıf Fen Teknoloji TEOG konuları 2016-2017

1