2013-2014 TEOG matematik kazanımları ve sınav tarihleri

2013-2014 TEOG matematik konuları, 2014 TEOG matematik sınav tarihi, 2014 TEOG matematik kazanımları

Ortaokulların 8 inci sınıflannda 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil ile din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde; bir dönemde iki sınav yapılan derslerin ilk sınavı, bir dönemde üç sınav yapılan derslerin ise ikinci sınavı merkezi sistem ortak sınav,seklinde uygulanacaktır.

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında birinci dönem merkezi sistem ortak sınavın 2013 yılı Kasım ayının son haftasında, ikinci dönem merkezi sistem ortak sınavın ise 2014 yılı Nisan ayının son haftasında yapılması planlanmıştır. Merkezi sistem ortak sınavların kesin tarihleri ile uygulanmasına iliskin hususlar Bakanlığımızca hazırlanacak yönerge ve kılavuzla düzenlenecektir. Çalışma takvimine göre konu/kazanımların dağılımını gösteren çizelgelerin uygulanmasında aşağıdaki hususların dikkate alırıması gerekmektedir:

I.Birinci dönemde yapılacak merkezi sistem ortak sınavda sorulacak soruların kapsamı, eğitim öğretim yılının bal’ından “BİRİNCİ DÖNEM MERKEZI SİSTEM ORTAK SINA V”ın yapılacağı tarihe kadar olan konu/kazanımlarla sınırlı olacaktır.

2.İkinci dönemde yapılacak merkezi sistem ortak sınavda sorulacak soruların kapsamı ise eğitim öğretim yılının bal’ından “İKİNcİ DÖNEM MERKEZI SİSTEM ORTAK SINAV”ın yapılacağı tarihe kadar işlenecek olan tüm konu! kazanımlarla sınırlı olacaktır.

3.”BİRİNcİ DÖNEM MERKEZI SİSTEM ORTAK SINAV”ın ve “İKİNcİ DÖNEM MERKEZI SİSTEM ORTAK SINAV’ların yapılıs tarihi itibariyle, çalısına takviminde belirtildiği sekilde konu! kazanımların süresi içinde işlenmesi ve bu bağlamda öğrencilerin eksiklerinin kalmaması için okul yönetimleri ve öğretmenler gerekli tedbirleri alacaktır.

4.Çizelgelerde “birinci dönem merkezi sistem ortak sınav” ve “ikinci dönem merkezi sistem ortak sınav” dışında öğretmenlerin yapacaklan diğer sınavlar için belirtilmiş olan tarihler öneri niteliğinde olup öğretmenler bu sınavlan belirleyecekleri bir tarihte de yapabileceklerdir.

SÜRE

 ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME   ALANI KAZANIMLAR
AyHaftaD.Saati

EYLÜL

 

 

 

 

3

2GeometriÖrüntü   ve Süslemeler 1.Doğru, çokgen ve çember modellerinden örüntüler inşa eder,   çizer ve bu örüntülerden fraktal olanları belirler. 
2 

Geometri

Dönüşüm   Geometrisi 1.Koordinat düzleminde bir çokgenin eksenlerden birine göre   yansıma, herhangi bir doğru boyunca öteleme ve orijin etrafındaki dönme   altında görüntülerini belirleyerek çizer. 

 

 

 

 

4

2GeometriDönüşüm   Geometrisi2. Şekillerin ötelemeli yansımasını   belirler ve inşa eder.
2Olasılıkve

İstatistik

Tablo   ve Grafikler1. Histogram oluşturur ve   yorumlar.

EKİM

 

 

 

 

 

1

2Olasılıkve

İstatistik

Tablo   ve Grafikler1. Histogram oluşturur ve   yorumlar.
2SayılarÜslü   Sayılar1.Bir tam sayının negatif   kuvvetini belirler ve rasyonel sayı olarak ifade eder.

2

4SayılarÜslü   Sayılar2. Ondalık kesirlerin veya   rasyonel sayıların kendileriyle tekrarlı çarpımını üslü sayı olarak yazar ve   değerini belirler.3. Üslü sayılarla çarpma ve   bölme işlemlerini yapar. 

4

4Sayılar

 

 

 

Üslü   Sayılar3. Üslü sayılarla çarpma ve   bölme işlemlerini yapar.4. Çok büyük ve çok küçük   pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder. 

5

1 

  1. I.          DÖNEM BİRİNCİ SINAV

 

3

SayılarKöklü   Sayılar 1.Tam kare doğal sayılarla   bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi modelleriyle açıklar ve kareköklerini   belirler. 

2. Tam kare olmayan   sayıların kareköklerini strateji kullanarak tahmin eder.

 

KASIM

14SayılarKöklü   Sayılar3. Kareköklü bir sayıyı a   b şeklinde yazar ve a b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine   alır.4. Kareköklü sayılarla   toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 

2

4SayılarKöklü   Sayılar4. Kareköklü sayılarla   toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.5. Kareköklü sayılarla   çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 

3

4SayılarKöklü   Sayılar5. Kareköklü   sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.6. Ondalık   kesirlerin kareköklerini belirler.

4

2  

BİRİNCİ DÖNEM   MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV

2Olasılıkve

İstatistik

Olasılık   Çeşitleri1. Deneysel, teorik ve öznel   olasılığı açıklar.

ARALIK

1

2Olasılıkve

İstatistik

Olay   çeşitleri1.Bağımlı ve   bağımsız olayları açıklar.
2Olasılıkve

İstatistik

Olay   çeşitleri2.   Bağımlı   ve bağımsız olayların olma olasılıklarını hesaplar.

2

4SayılarGerçek   sayılar1. Rasyonel sayılar ile irrasyonel sayılar arasındaki farkı   açıklar.2. Gerçek   sayılar kümesini oluşturan sayı kümelerini belirtir.

3

4 

Olasılık

ve

İstatistik

Merkezi   eğilim ve yayılma ölçüleri1.Standart   sapmayı hesaplar.2.Uygun istatistiksel temsil biçimlerini, merkezî eğilim   ölçülerini ve standart sapmayı kullanarak gerçek yaşam durumları için görüş   oluşturur.

4

4GeometriÜçgenler 1. Atatürk’ün matematik alanında yaptığı çalışmaların önemini   açıklar.2. Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile   üçüncü kenarının uzunluğu arasındaki ilişkiyi belirler.

OCAK

1

4GeometriÜçgenler 3. Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki   açıların ölçüleri arasındaki ilişkiyi belirler.4. Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni   çizer.

2

1

I. DÖNEM ÜÇÜNCÜ SINAV

3GeometriÜçgenler5. Üçgende kenarortay, kenar orta dikme, açıortay ve   yüksekliği inşa eder.6. Üçgenlerde eşlik şartlarını   açıklar.

3

4GeometriÜçgenler 7. Üçgenlerde benzerlik şartlarını açıklar.8. Pythagoras (Pisagor) bağıntısını oluşturur.

4

4GeometriÜçgenler9. Dik üçgendeki dar açıların   trigonometrik oranlarını belirler.

ŞUBAT

2

4GeometriÜçgenlerde   Ölçme1. Üçgenlerde benzerlik şartlarını problemlerde uygular.2. Pythagoras (Pisagor) bağıntısını problemlerde uygular. 

3

2GeometriÜçgenlerde   Ölçme3. Dik üçgendeki dar açıların trigonometrik oranlarını   problemlerde uygular.
2CebirÖrüntüler   ve İlişkiler1. Özel sayı örüntülerinde   sayılar arasındaki ilişkileri açıklar.

4

4CebirCebirsel   İfadeler1. Özdeşlik ile denklem arasındaki farkı açıklar.2. Özdeşlikleri modellerle açıklar.

MART

1

4CebirCebirsel   İfadeler3. Cebirsel ifadeleri çarpanlarına ayırır.4. Rasyonel cebirsel ifadeler ile   işlem yapar ve ifadeleri sadeleştirir.

2

4OlasılıkveİstatistikOlası   Durumları Belirleme1. Kombinasyon kavramını açıklar ve hesaplar.2. Permütasyon ve kombinasyon   arasındaki farkı açıklar.

3

4CebirDenklemler1. Bir bilinmeyenli rasyonel denklemleri çözer.2. Doğrusal denklem sistemlerini cebirsel yöntemlerle çözer.

4

3CebirDenklemler3. Doğrusal denklem sistemlerini   grafikleri kullanarak çözer.
1 II.       DÖNEM BİRİNCİ SINAV 

NİSAN

1

3CebirDenklemler1. Doğrunun eğimini modelleri ile açıklar.
1CebirDenklemler2. Doğrunun eğimi ile denklemi   arasındaki ilişkiyi belirler.

2

2CebirDenklemler2. Doğrunun eğimi ile denklemi   arasındaki ilişkiyi belirler.
2GeometriGeometrik   Cisimler1. Prizmayı inşa eder, temel elemanlarını belirler ve yüzey   açınımını çizer.

3

4GeometriGeometrik   Cisimler2. Piramidi inşa eder, temel elemanlarını belirler ve yüzey   açınımını çizer.3. Koninin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve yüzey   açınımını çizer.4. Kürenin temel elemanlarını belirler ve inşa eder.

4

4 

Geometri

Geometrik   Cisimler 5. Bir düzlem ile bir geometrik cismin ara kesitini belirler   ve inşa eder.6. Çok yüzlüleri sınıflandırır.

7. Çizimleri verilen yapıları çok küplülerle oluşturur, çok   küplülerle oluşturulan yapıların

görünümlerini çizer.

5

2İKİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV
2GeometriGeometrik   Cisimlerin Yüzey Alanları1. Dik prizmaların yüzey alanının bağıntılarını oluşturur. 

MAYIS

14GeometriGeometrik   Cisimlerin Yüzey Alanları2. Dik piramidin yüzey alanının bağıntısını oluşturur.3. Dik dairesel koninin yüzey alanının bağıntısını oluşturur. 

2

4GeometriGeometrik   Cisimlerin Yüzey Alanları4. Kürenin yüzey alanının bağıntısını oluşturur.5. Geometrik cisimlerin yüzey alanları ile ilgili problemleri   çözer ve kurar.6. Geometrik cisimlerin yüzey   alanlarını strateji kullanarak tahmin eder.

3

4GeometriGeometrik   Cisimlerin Hacimleri1. Dik prizmaların hacim bağıntılarını oluşturur.2. Dik piramidin hacim bağıntısını oluşturur.3. Dik dairesel koninin hacim bağıntısını oluşturur.

 

4

4GeometriGeometrik   Cisimlerin Hacimleri4. Kürenin hacim bağıntısını oluşturur.5. Geometrik cisimlerin hacimleri ile ilgili problemleri   çözer ve kurar.6. Geometrik cisimlerin   hacimlerini strateji kullanarak tahmin eder.

HAZİRAN

1

1 

II. DÖNEM ÜÇÜNCÜ SINAV

3CebirEşitsizlikler 1.Eşitlik ve eşitsizlik arasındaki ilişkiyi açıklar ve   eşitsizlik içeren problemlere uygun matematik cümleleri yazar.2.Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm   kümesini belirler ve sayı doğrusunda gösterir.

 

2

2CebirEşitsizlikler3. İki bilinmeyenli doğrusal   eşitsizliklerin grafiğini çizer.
1Geometriİzdüşüm1.Bir küpün, bir prizmanın belli   bir mesafeden görünümünün perspektif çizimini yapar.
1GeometriDönüşüm   Geometrisi1.Geometrik cisimlerin simetrilerini   belirler.

 

1 Response

  1. isimsiz dedi ki:

    örnek soruları gösterseniz…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

19 + = 28

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.