Farklı Uygarlık ve Kavimlerin Destanları ile Türk Destanları

Benzerlikler Farklılıklar Olağanüstülükler hakimdir. Üslupları farklıdır. Mitolojik kavramlar göze çarpar. İçerik olarak bizimkiler daha çok savaşlardan ve   kahramanlıklardan bahseder. Nesilden nesile aktarılırlar. Dilleri farklıdır. Bir milletin ortak duyguların ortaya çıkar. Yapı itibariyle farklılılar vardır.