1911 Trablusgarp Savaşı ve 1912 Uşi Antlaşması

1911 TRABLUSGARP SAVAŞI / 1912 UŞİ ANTLAŞMASI          1870’de siyâsî birliğini gerçekleştiren İtalya, İngiltere ve diğer büyük Avrupa devletlerinin onayını aldıktan sonra,Trablusgarp’a (Libya) asker çıkarmıştır. Gizlice Libya’ya giden M. Kemâl ve diğer İttihatçı subaylar, yerli halkı örgütleyerek İtalyanları kıyıdan içeriye sokmamış,  M. Kemâl’in çabalarıyla Derne’de püskürtüp, Tobruk’ta yenmişlerdir. İtalyanlar da misilleme olarak Onikiada’yı işgâl etmişlerdir. … Devamını oku…

Trablusgarb Savaşı (1911-1912)

Nedenleri: İtalya’nın hammadde ve pazar arayışı, Osmanlı Devleti’nin güçsüz bir durumda olması, Trablusgarb’ın önemli yeraltı kaynakları­na sahip olması ve coğrafi olarak İtalya’ya ya­kın olması. • Osmanlı Devleti’nin donanmasının güç­süz olması, Mısır’ın İngilizlerin elinde olmasıyla Trablusgarb’a kara bağlantısının olmamasın­dan dolayı başarısız olunmuştur. Bu sırada Bal­kan Savaşlarının başlaması ile birlikte Osmanlı Devleti barış istemek zorunda kalmıştır. Uşi … Devamını oku…