Türklerin İslamiyet’e Hizmetleri

Türklerin İslamiyet’e Hizmetleri: ▪İslamiyet’in yayılmasında etkili oldular. ▪Haçlı seferlerine başarıyla karşı koydular. ▪Halifeliği dış tehlikelere karşı korudular ▪İslam ülkelerinde bilimin gelişmesini sağladılar.