TC Anayasaları ve Özellikleri

? 1921ANAYASASI (TEŞKİLAT- ESASİYE) ? 1924 ANAYASASI ? 1961 ANAYASASI ? 1982 ANAYASASI 1-1921 Anayasası-Teşkilat-ı Esasiye Kanunu(20 Ocak 1921) Teşkilat-ı Esasiyenin Özellikleri: 1-Olağan üstü durum için hazırlandığından dolayı geniş kapsamlı değildir. 2-Milli Egemenliği yansıtan ilk siyasi belgedir.  3-Temel hak ve hürriyetlere yer verilmemiştir. 4-23 madde bir ek bölümden oluşur. 5-Yeni devlete işlerlik kazandırdı.  6-Laik bir anayasa değildir. 7-Kuvvet ve … Devamını oku…