Düşünceyi Geliştirme Yolları

Tanımlama: Bir kavramın kendine has özelliklerini anlatmaya yarayan, “………. Nedir?” sorusuna cevap veren anlatımdır. • Genelde açıklayıcı ve tartışmacı anlatımda kullanılır. • Bir tane tanımlama yapılmış olsa bile, parçada tanımlamaya başvurulmuştur, yargısı söylenebilir. • İki kavram arasında...