Türkiye’nin Sınır Komşuları

BATI KOMŞULARIMIZ Türkiye’nin batıda iki komşusu vardır; Bulgaristan ve Yunanistan. Türkiye’nin kuzeybatı komşusu Bulgaristan’dır. Türkiye’nin Bulgaristan sınırı alçak düzlüklerden oluşur. Meriç Irmağı sınırın küçük bir bölümünü oluşturur. Bulgaristan’ın ortasında bulunan Balkan Dağları ülkeyi, doğu-batı...