İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı ve Nazım Biçimleri

* M.S.VIII. yüzyıla gelinceye kadar Türklerin henüz yazıyı kullanmadıkları dönemdeki edebiyattır. * Bu dönem edebiyatı, sözlü olarak üretilmiş ve kulaktan kulağa yayılarak varlığını sürdürmüştür. * Bu dönem edebiyatı müzik eşliğinde (“kopuz” adı verilen sazla) dile getirilmiştir. * Ölçü, ulusal ölçümüz olan “hece” ölçüsüdür. * Nazım birimi “dörtlük”tür. * Dönemine göre arı(sade) bir dili vardır. * … Devamını oku…