Satır sonunda kelimelerin bölünmesi örnekler

□ 1- Türkçede satır sonunda kelimeler bölünebilir fakat heceler bölünemez. Satıra sığmayan sözcükler bölünürken satır sonuna kısa çizgi (-) konur: ……………..………………….……….ör-nek (doğru) ……….………………………….…….örn-ek (yanlış) □ 2-  Birleşik kelimelerin yazılışında da bu kurala uyulur: ……………………..………………başöğ-retmen (doğru) ……..……………………..…….başöğr-etmen Ayırmada satır sonunda ya da başında tek harf bırakılmaz: ………..………………..……………uçak-savar (doğru) …………………………………………..u-çaksavar (yanlış) □ 3- Kesme işareti satır sonuna … Devamını oku…