Olumlu ve Olumsuz Cümleler

Olumlu Cümle Eylemin ya da yargının gerçekleştiğini, gerçekleşmekte olduğunu ya da gerçekleşeceğini bildiren cümlelerdir. “Otobüs, yolcularını köy meydanında indirdi.” cümlesinin yüklemine baktığımızda “indir-” eyleminin gerçekleştiğini görüyoruz. O hâlde bu, anlamına göre olumlu bir cümledir. “Konuklarını bu salonda ağırlayacak.” cümlesinde “ağırla-” eyleminin gerçekleşeceği belirtilmiştir. Dolayısıyla bu cümle, anlamına göre olumlu bir cümledir. “Bu ayakkabı çok sağlammış.” … Devamını oku…