Tarihi Olayların Kronolojisi

KRONOLOJi (M.Ö.) 3000 Sümerlerin çivi yazısını kullanmaları, tarih devirlerinin başlaması 2375 Sümerlerin ilk yazılı kanunları yapmaları 2000 Hititlerin Anadolu’yu; Akaların Yunanistan’ı istilası, Asur Devleti’nin kurulması 1900 Hitit Devleti’nin kurulması 1296 Kadeş Savaşı 1280 ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşması’nın imzalanması 1250 Fenikelilerin alfabeyi icat etmesi 700 Lidyalıların ticarette parayı kullanmaları 334 Büyük iskender’in Asya Seferi’ne … Devamını oku…