Başlıca Keşifler

        Daha XV. Yüzyıl ortalarında Portekizliler  Afrika’ya  keşif heyetleri gönderiyorlardı. Bu heyetlerden biri, Bartelemo Diyaz yönetiminde, Afrika’nın güneyinde  dolaştı (1487). Buraya “Ümit Burnu”  adı verilirdi.böylece, Hindistan’a  deniz yolu ile ulaşma imkanı elde ediyorlardı. XV. yüzyılın sonunda  Vasko dö Gama, bu yoldan  Hindistan’a vardı (1498). Bundan sonra Portekizliler Hint okyanusu’na donanama gönderdiler ve Uzak Doğu’ya kadar … Devamını oku…