Hz. Muhammed’in Yaptığı Savaşlar

Hz Muhammed  döneminde Müslümanlarla Mekkeliler arasında bazı savaşlar yapılması gerekmiştir. Bedir Savaşı -624 Uhud Savaşı-625 Hendek Savaşı-627 Hudeybiye Antlaşması-628 Hayber kalesinin Fethi-629 Mekke’nin Fethi-629 Huneyn Savaşı-630 Tebük Seferi-631