Sümerler (Başkenti: Ur, Uruk, Kiş, Lagaş)

– M.Ö.4000′lerde Aşağı Mezopotamya’ya yerleştiler ve diğer Mezopotamya uygarlıklarına öncülük ettiler. – Sümerler M.Ö 3500 yıllarında ilk yazıyı kullandılar. – Birbirlerinden bağımsız birçok şehir devletçiklerinden oluşan bir uygarlık kurdular. En önemli şehirleri Ur, Uruk, Kiş, Lagaş, olan Sümer şehir devletlerinin başında Patesi denilen krallar bulunurdu. Bunlar aynı zamanda rahiptiler. – Bilinen ilk yazılı kanunlar Sümer kralı Urganika … Devamını oku…

Eskiçağlarda Türkiye’de Kurulan Devletlerde Kültür Ve Medeniyet

Ordu Sümerlerde eli silah tutan herkes savaşa katılmak zorundaydı. Ordu, yaya ve arabalı birliklerden oluşurdu. Savaş arabalarını ilk kez Sümerler kullanmışlardır. Akadlar ve Asurlular sürekli orduya sahip ilk devletlerdir.  Din ve İnanış Sümerler, öldükten sonra yaşamın devamına inanmadıkla­rından mezarlara eşya koymamışlardır. Asurluların çok tanrılı bir dinî yaşayışları vardır. Asur kral­ları tanrı kral olduklarını topluma kabul … Devamını oku…