Erozyon ve Korunma Yolları

Erozyon Sel suları ve rüzgârlar tarafından aşındırılarak taşınan toprakların barajlara, göllere ve denizlere biriktirilmesine erozyon denir. Yurdumuz yarı kurak bir iklime sahip olduğu için önemli bir kısmı bitki örtüsünden yoksundur. Aynı zamanda yurdumuz çok engebeli bir araziye sahiptir. Bunlardan dolayı ülkemizde çok şiddetli erozyon meydana gelmektedir. Sağanak yağışlar, orman ve otlakların tahribi ile arazilerin yanlış … Devamını oku…

Erozyon konu anlatımı

EROZYONUN NEDENLERİ Doğal Yapıdan Kaynaklanan Nedenler 1- İklim İklimin erozyon üzerine etkisi; yağış, sıcaklık ve rüzgarla olmaktadır. Bunların içerisinde en önemlisi yağış olup, yağışın da şekli, şiddeti, süresi ve rejimi erozyona farklı etkiler yapmaktadır. diğer taraftan sıcaklık, yağışların çeşidini, toprağın donmasını ve nem içeriğini etkilemek suretiyle detaylı olarak erozyonun şiddetine tesir etmektedir. Bu açıdan Doğu … Devamını oku…

Erozyon ve Çölleşme

EROZYON NEDİR ?   Erozyon (toprak aşınımı, toprağın aşınmasını önleyen bitki örtüsünün yok edilmesi sonucu koruyucu örtüden yoksun kalan toprağın su ve rüzgarın etkisiyle aşınması ve taşınması olayıdır. Erozyonun başlıca nedeni, toprağı koruyan bitki örtüsünün yok olmasıdır. Arazi eğimi, toprak yapısı, yıllık yağış miktarı, iklim faktörleri, bitki örtüsü, toprak ve bitkiye yapılan çeşitli müdahaleler, erozyonun … Devamını oku…

Erozyon nasıl önlenir?

Erozyonun miktarını azaltıp kabul edilebilir sınırlara çekebilmek, alınacak önlemlere bağlı olarak gerçekleştirilebilir. Bunun için erozyonun cinsine göre önlemler alınmalıdır.  Su erozyonunu yavaşlatıcı önlemler Yağmur damlasının toprak yüzeyine darbesini azaltılması, Uzun süre kalabilen kesif bir bitki örtüsü oluşturmak. Toprak agregatlarının ayrışma ve dağılmasının önlenmesi, Toprağı parçalayan alet ve makinaların kullanılmasını azaltmak. İnfiltrasyon oranının arttırılması, Yüzey akış … Devamını oku…

Erozyon nedir?

Erozyon, diğer adıyla aşınım, yer kabuğunu oluşturan kayaçların, başta akarsular olmak üzere türlü dış etkenlerle yıpratılıp yerinden koparılarak eritilmesi veya bir yerden başka bir yere taşınması olayıdır.[1] Tarımda kullanılan alanların %70’i özelliklerini kaybederek dünya genelinde toplam kara üzerinde %30 civarında çölleşmeye sebep olmuştur. Dünyada erozyon sebebiyle çölleşme tehlikesi bulunan 110 ülke bulunmaktadır. Bu çerçevede Birleşmiş … Devamını oku…

Doğal Afetler

                  İnsanların yaşamlarını olumsuz yönde etkileyen, önlemler alınmadığı takdirde mal ve can kayıplarına neden olan doğa olaylarına Doğal Afet denir. Bazı doğal afetler şunlarıdır:          Sel : Yağan aşırı yağmurlar veya eriyen karlar nedeniyle suyun çevreye zarar vermesidir.          Erozyon : Toprağın su veya rüzgâr nedeniyle sürüklenerek aşınması olayıdır.          Çığ : Dağların dik yamaçlarındaki … Devamını oku…

Erozyon ve Çölleşmeyi Önlemek İçin Alınabilecek Tedbirler

Erozyon riski yüksek olan, yetersiz toprak özelliklerine sahip, ıslaklık ve iklim şartları dolayısıyla işlenmeye uygun olmayan arazilerde tarım yapılmaması, bu tip arazilerin mera olarak ayrılması veya orman örtüsü altına alınmasının sağlanması, Yanlış toprak işlenmesi, yanlış ekim ve sulamanın önlenmesi, Çayır ve mera alanlarının tahribinin önlenmesi ve mevcut alanların geliştirilmesi, Orman tahribatına son verilmesi, ağaçlandırmanın hızlandırılması … Devamını oku…