Mezopotamya Uygarlıkları

Sümerler Konuştukları dilin filolojik yapısı ile bıraktıkları eserler Sümerlerin Asya kökenli olduğunu ortaya koymuştur. Tarihteki ilk şehir devletlerini (siteleri) kurmuşlar­dır. Sümer kralları rahip kral özelliğini göstermişlerdir. Sümerler, Mezopotamya uygarlığının kurucusu ol­muşlardır.  Sümerler, bir süre Akadların egemenliğinde yaşa-dılar. Egemenliklerini yeniden kazandıkları bir dö-nemde de Elamların saldırısıyla karşılaştılar ve bağımsızlıklarını kaybettiler. Elamlılar  İran’ın güney batısı ile Mezopotamya’nın … Devamını oku…