Doğu Anadolu Bölgesi Özellikleri

Doğu Anadolu Bölgesi Kenarları dağ sırası ile kuşatılmış, Türkiye’nin 1/5 lik yüzölçümüne sahip en geniş coğrafi bölgedir. Yer şekilleri ve iklim özelliklerinin etkisiyle 4 bölüme ayrılmıştır. Bunlar Yukarı Fırat Bölümü,  Erzurum-Kars Bölümü, Yukarı Murat-Van Bölümü ve Hakkari Bölümüdür. Yer şekilleri Bölgenin coğrafi özelliğini veren  yükseltinin fazlalığıdır. Yüksekliği 3000 metreyi aşan, doğu-batı yönlü uzanan birbirine paralel … Devamını oku…

Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri ve Özellikleri

BÖLGE ÖZELLİKLERİ Bir bölgenin belirlenmesinde iki temel unsur göz önüne alınır: Bölgenin fiziki özellikleri; Bölgenin, beşeri ve ekonomik özellikleri. Bir bölgenin fiziki özellikleri arasında, o bölgenin coğrafi konumu, yüzey şekilleri, iklim ve bitki örtüsü bulunur. Bir bölgenin beşeri ve ekonomik özellikleri arasında, o bölgenin nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetleri bulunur. Bölgenin yüzey şekilleri olan dağların … Devamını oku…