dil ve anlatım 9.sınıf 1.dönem 1.yazılı soruları 2014

A) Aşağıdaki noktalı yerlere uygun kelimeleri yazınız. (25 puan) 1) Bir moda dergisinde yer alan elbise ve takı fotoğrafları dildışı göstergelerden……………………….. 2) ………………..anlam alışverişidir. 3) Karahanlı dönemi eserleri şunlardır?……………….. ………………………… ………………………… ………………………… …… 4) Destansı hikayelerden oluşan “Dede Korkut Kitabı” ……………………………………..ile yazılmıştır. 5) 15. yy. sonlarından 20.yy. başlarına kadar Anadolu, Kırım, Irak, Suriye, Adalar, Rumeli … Devamını oku…