Devletçilik ilkesi ile yapılan inkılaplar

Etibank’ın kurulması hangi ilkedir? Denizbank’ın kurulması hangi ilkedir?  Sümerbank’ın kurulması hangi ilkedir? Devletçilik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar -Birinci ve ikinci Beş Yıllık Kalkınma Planlarının hazırlanması ve uygulamaya konulması -Etibank’ın kurulması -Denizbank’ın kurulması -Sümerbank’ın kurulması -Milli Koruma Kanunu’nun çıkarılması -Özel girişimcilere ait kurumların millileştirilmesi