Atatürk’ün hak ve hürriyetlere verdiği önem

“Türkler, demokratik, hür ve sorumlu vatandaşlardır. Cumhuriyetin kurucuları ve sahipleri bizzat kendileridir. Türk, kişisel hürriyetinden ve çıkarlarından, Anayasanın belirlediği kadarını, Cumhuriyete bırakmıştır. Cumhuriyet kişilerin ona bıraktığı bu kısım hürriyeti, kişilerin ve Türk Milleti’nin ülke içinde hürriyetlerini ve dışarıya karşı bağımsızlıklarını sağlamak için kullanır…” (1930) Mustafa Kemal ATATÜRK       Atatürkçü Düşünce sisteminde; insan, düşünceleri, … Devamını oku…

Türkiye’de demokrasinin gelişimi

o 23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılmasıyla de¬mokrasi yolunda en önemli adımlardan biri atılmış oldu. o 1923 ile 1930 yılları arasında çok partili ha¬yata geçiş denemeleri yapılmış, fakat başarılı oluna¬mamıştı. o 1930’dan sonra Türkiye’de tek partili rejim 1946 yılına kadar devam etmişti. o İkinci Dünya Savaşı’nın Batı demokrasilerinin zaferiyle sonuçlanması üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisinde birkaç milletvekili siyasi hayatımızda de¬mokratik … Devamını oku…