Büyük Selçuklu Devleti (1040-1157)

A-Kuruluş Devri ▪Selçuklular, Oğuzların Üçok kolunun, Kınık Boyu’na mensuptur. ▪Selçukların atası kabul edilen Dukak, Oğuz Yabğu Devletinde Subaşıydı. Dukak’ın ölümünden sonra yerine Selçuk Bey geçti. ▪Selçuk Bey, Oğuz Yabğusu ile arası açılınca, kendine bağlı kuvvetlerle Cent şehrine yerleşti. Burada İslam dinini kabul etti. ▪Selçuk Bey’den sonra yerine oğlu Arslan Yabğu ğeçti. Gazneli Mahmut, Arslan Yabğu’yu … Devamını oku…

Gazneliler (963-1187)

▪ Samanoğullarının Horasan Valisi Alp Tekin, bu devletin zayıflamasından yararlanarak Afkanistan’da ki Gazne şehrine egemen olarak devletini kurmuştur.En parlak dönemi Gazneli Mahmut zamanıdır. ▪Gazneli Mahmut, Hindistan’a 17 sefer yaptı. Bu seferlerde büyük başarı kazandı ve Hindistan da İslamiyet yayılmaya başladı. ▪Gazneli  Mahmut, Karahanlılar ile birleşerek Samanoğulları’na son verdi. ▪Gazneli Mahmut Abbasi Halifesini, Şii Büveyhioğullarının baskısından … Devamını oku…