Karahanlılar (840-1212)

▪Karahanlı Devleti, Karluk, Yağma ve Çiğil adlı Türk boylarından meydana gelmekteydi. ▪Bilge Kül Kadir Han tarafından Batı Türkistan da kurulmuştur. ▪Satuk Buğra Han zamanın da İslamiyet’i kabul ettiler. Karahanlılar ilk Türk Müslüman devletidir. ▪Karahanlılar, Gazneliler ile birleşerek Samanoğullarına son verdiler. Gazneliler ile de  mücadele etmişlerse de yenilmişlerdir. ▪ İlk ticari amaçlı kervansaraylar Karahanlılar tarafından yapılmıştır. … Devamını oku…