Asakir-i Mansure-i Muhammediye Nedir?

Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasından sonra kurulan düzenli orduya verilen ad (1826). Önce bir serasker komutasında “tertip” adı verilen sekiz alay kuruldu. Her tertibe kumandan olarak bir binbaşı atandı. 1.256 kişiden meydana gelen her tertip, “saf” denilen on beş bölüğe ayrıldı. 1828 yılında tertip deyimi alaya, saf deyimi de bölüğe çevrildi. Alayların başına “miralay” (albay) rütbesinde birer … Devamını oku…