Arnavutça Dili Nedir?

Hint-Avrupa dil ailesinden bir dil. Bugün büyük çoğunluğu Arnavutluk’ta yaşayan 2 milyonu aşkın insan tarafından konuşulmaktadır. Eski İllirya dilinin bir devamı olarak gösterilen Arnavutça’nın bugün iki lehçesi vardır: Kuzeyde Geg lehçesi, güneyde Tosk lehçesi, Arnavutçada 1908’den bu yana Lâtin alfabesi kullanılmaktadır.