Eski Türk Devletlerinde Meclis ve Hükümet

Meclis ve Hükümet: Türk Meclislerine toy, kurultay veya kengeş denirdi. Kurultay’da devletin ana meseleleri görüşülür, hükümdarın ölümü, savaş veya milli felaketlerde kurultay toplanırdı.  Devlet Görevlileri: Aygucı: Hükümet başkanı. Buyruk: Bakan. Tamgacı: Dış siyaset görevlileri. Tigin (Tekin): Hükümdarın çocukları. Şad: Diğer hanedan üyeleri. Diğer Görevliler: İnal, Tarkan, bağa, tudun, çor, külüg, apa, ataman..