2013 İl içi yer değiştirme takvimi

Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il millî eğitim müdürlüğünce giderilecek, bu aşamada giderilemeyen tereddütler yetkililerce Bakanlığa bildirilecektir. 2013 YILI İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ Duyuru taslağının kamuoyu görüşüne açılması 28 Haziran – 1...