12.sınıf kimya 2.dönem 3.yazılı soruları 2013-2014

SORULAR 1. HC≡C-CH2Cl Yandaki molekülde karbon atomları hangi tür hibritleşme yapmıştır? Yazınız. 2. H3O+ iyonundaki koordine kovalent bağı gösteriniz. 3. Aşağıda verilen bileşiği adlandırınız. (CH3)2C=CHCH2CH(CH3)2 4. Optikçe aktiflik nedir? Açıklayınız. 5. Aşağıdaki tepkimeyi tamamlayınız. CH3-C-Cl + CH3OH → 6. Aromatik hidrokarbonlar hakkında bilgi veriniz. 7. Diklorpropan molekülünün dört farklı yapı formülünü yazınız. 8. 6 gram … Devamını oku…