Osmanlı Topraklarını Paylaşan Gizli Antlaşmalar

 OSMANLI TOPRAKLARINI PAYLAŞAN GİZLİ ANTLAŞMALAR                                                                          Osmanlı topraklarını paylaşım konusu, 1900’lerden itibaren, gizli-açık tasarılarla hep gündemde tutulmuş, hattâ, 1908 Reval Mülâkatı ile Rusya ve İngiltere’nin Osmanlı  topraklarını bölüşüm konusunda anlaştıkları, dünya basınında yer almıştır. Dolayısıyla,...