1.2.5.6.sınıf haftalık ders saatleri çizelgesi

Kategorisi

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında Uygulanacak Haftalık Ders Çizelgeleri

Haftalık Ders Çizelgelerine İlişkin Açıklama   2013-2014 eğitim öğretim yılında ilköğretim kurumlarında uygulanacak olan haftalık ders çizelgelerinin uygulama esaslarında bazı tereddütlerin yaşandığı tespit edilmiş ve Genel Müdürlüğümüzce aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur: 1.      Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 28/05/2013 tarihli ve 22 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararında ortaokullarda uygulanan derslere ilişkin değişiklikler yer almaktadır.