Sosyal Bilgiler 4.sınıf 1.dönem 2.yazılı soruları 2014-2015

1)M.Kemâl Atatürk,1.Dünya Savaşı sonrasındayurdumuzu işgal eden düşmanlardankurtarmak ,halkı bilinçlendırip mücadeleyedestek vermek amacıyla 19 Mayıs 1919tarihinde Samsun’a gelmiş ve sırasıylaaşağıdaki illerde toplantı ve kongrelerdüzenleyerek Ankara’ya geçmiştir.(5P)
1……………………………………….2……………………………………….3………………………………………..
2)29 Eylül 1911 tarihinde başlayan ve M.KemalAtatürk’ün gönüllü olarak katıldığı savaşıyazarak, hangi ülkeye karşı savaşıldığını dabelirtiniz.(5P)
……………………………………………………………………………………..
1.Dünya Savaşı’na Osmanlı Devleti hangi ülke -nin yanında savaşa girmiştir?(5P) ………………………………………….
1.Dünya Savaşı sonucu Osmanlı devleticephelerde başarısız olmamasına rağmen neden yenik sayıldı? (5P) ………………………………………………………………………………………………………………………………….
1.Dünya Savaşı sonucu yenik sayılan Osmanlıdevleti ile galip sayılan ülkeler arasında hangi antlaşma imzalanmıştır? (5P)
…………………………………………..
60.YIL VALİ NAFİZ KAYALI İLKOKULU
4.SINIFLAR 2014 – 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ
1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI
Adı Soyadı :………………………
Numarası :………………………
Eğitimdir ki, bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır veya bir milleti kölelik ve
yoksulluğa terk eder.
3)
4)
5)
10) Öğrendiğiniz yön bulma yöntemlerini aşağıya
sıralayınız.(5P)
 …………………………………………………………………………………..
 …………………………………………………………………………………..
 …………………………………………………………………………………..
 ………………………………………………………………………………….
6) Kurtuluş Savaşları sonunda Atatürk’ün liderliği
ve Türk halkının dayanışmasıyla bozguna uğrayan
düşmanlar hangi anlaşmayı imzalayarak Türk
devletini ve bağımsızlığını resmen tanımışlardır?(5P)
…………………………………………….
8) M.Kemal Atatürk savaşlarda askeri daha
coşkulu hale getirmek ve mücadale güçlerini
yükseltmek için çeşitli duygusal sözler söylemiştir.
Aşağıda yazılı olan bu emirleri ait oldukları savaş
ile eşleştiriniz. (5P)
“Ordular!İlk hedefiniz Akdeniz’dir, İleri!”
“Savunma çizgisi yoktur, savunma yüzeyi vardır.O yüzey bütün vatandır.”
” Size ben taarruz, emretmiyorum; ölmeyi
emrediyorum.
1. Büyük Taarruz2.Çanakkale Cephesi
3.Sakarya Meydan Savaşı
9) Aşağıdaki olayların gerçekleştiği yılları
karşılarına yazarak kronolojik olarak sıralayınız.(7P)
– Atatürk’ün doğumu ;……………………..
– Atatürk’ün ölümü ;……………………..
– Cumhuriyet’in ilanı ;……………………..
– TBMM’nin açılışı ;……………………..
– Milli Mücadele’yi başlatmak için Atatürk’ün Samsun’a çıkışı ;……………………..
1…………………………………………….
2…………………………………………….
3…………………………………………….
4…………………………………………….
5…………………………………………….
11) Ana ve ara yönleri aşağıya çizerek gösteriniz.(5P)
1) Çok sevdiğimiz bir oyuncağımızı kaybettiğimizde
hangi duyguyu yaşarız ?
a) mutluluk b) korku c)üzüntü d) sevinç
2) Eve giderken birden karşımıza vahşi bir
hayvan çıkarsa hangi duyguyu yaşarız?
a) mutluluk b) korku c)üzüntü d) sevinç
3) Aşağıdakilerden hangisi fiziksel farklılıkları –
mızdandır?
a)ilgilerimiz b)yeteneklerimiz
c)göz rengimiz d)zekamız
4) Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçlarımız –
dan değildir?
a) barınma b) beslenme c) giyinme d) cep telefonu
5) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kişisel
özelliklerinden birisi değildir ?
a) Çocukları çok severdi b) İleri görüşlüdür
c) Lider ruhludur d) Yenilikci değildir
6) Aşağıdakilerden hangisi nüfus cüzdanımızda
yer almaz ?
a) Dinimiz b)TC kimlik numaramız
c)Kan grubumuzd) Adresimiz
7) Nüfus cüzdanımıza kaç yaşından itibaren
fotoğraf yapıştırılmalıdır ?
a) 10 b)18 c) 15 d)20
8) Geçmişte atalarımızın kullandığı her türlü
eşyayı görebileceğimz, kültürel unsurların
sergilendiği müze türü aşağıdakilerden hangisidir?
a)Açık hava müzesi b)Bilim müzesi
c)Etnografya müzesid)Arkeoloji müzesi
9)” Gel, gel ne olursan ol yine gel” diyen ve hoşgörü
denilince akla gelen ilk isim kimdir?
a)Mevlena b) Atatürk c) Karacaoğlan d) Hz Ali
10 ) Aşağıdakilerden hangisi Türk kültüre ait bir
unsur değildir?
a)Halı dokuma b) Çinicilik c) Kirman d) golf
11) “Bireysel deneyimler ve hatıralarla ilgili
olarak yapılan ve kaydedilen sözlü görüşmelerden
elde edilen tarihsel bilgiye ve bu bilgi üzerinde
yapılan çalışmaya” ne denir?
a)Sözlü tarih çalışması b) Yazılı tarih çalışması
c) Röportaj d)Makale
12) “Bir aile veya bir sülalenin bütün mensuplarının
geçmişten günümüze, belirli bir düzen içerisinde
sıralanarak” gösterilmesine ne denir?
a)Diyagram b)Soyağacı c) Tarih d) Kronoloji
13)Aşağıdakilerden hangisi geleneksel oyunlarımızdan
değildir?
a)güreşb)cirit c) çevgan d) beyzbol
14) Pusulanın renkli ucu hangi yönü gösterir?
a)Kuzey b) Güney c)Batı d) Doğu
15) Yandaki levha neyı ifade eder?
a)Üst geçit b)Yaya geçidi
c)Işıklı işaret d) Hastane
16) Yandaki levha neyı ifade eder?
a)Üst geçit b)Yaya geçidi
c) Işıklı işaret d)Hastane
—————————————-
BAŞARILAR
—————————————-
-TEST-
-Her Soru 3 Puandır

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

43 − = 37

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.