lise 3 Dil ve Anlatım 2.dönem 2.yazılı soruları 2014-2015

2014–2015 YILI EĞERCİ LİSESİ 10. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI
ADI SOYADI: NO: TARİH:
Sınıfı yatarak geçemezsin!
İzmir treni şimdi geldi.
1- Yukarıdaki dizelerde geçen kelime halindeki zarfları gösteriniz. (4)
2- Aşağıdaki kelimeleri işaret sıfatı ve durum zarfı göreviyle cümle içinde kullanınız. (4) Güzel
Durum zarfı:
Niteleme sıfatı:
Hızlı
Durum zarfı:
Niteleme sıfatı:

3- “Bazı fiillerin gerçekleşmesi için bir nesneye ihtiyaçları vardır. Bu tür fiiller geçişli fiillerdir.”
Aşağıdaki fiillerin hangisi geçişsizdir? (4)
a) Babam duvarı boyadı.
b) Tavşan, taşın üzerinden atladı.
c) Evin önünde birkaç arabayı durdurdu.
d) Reşat Nuri’nin “Çalıkuşu” kitabını okudu.
e) Reşat Nuri’nin “Çalıkuşu” kitabını okuttu.
4- “Hem işi yapan hem de yaptığı işten etkilenen özneler ‘dönüşlüdür.
Örnek olarak “Leyla, bir süre kaşındı.”diyebiliriz.”
Aşağıdaki kelimeleri bu kurala uygun şekilde örnek cümleler içerisinde kullanınız. (4)
Tara – :

Yıka – :
5- Aşağıdaki ifadelerin sonunda doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. (10)
Zarflar, insan isimlerinin yerini kalıcı olarak tutan kelimelerdir. ( )
Durum zarfları isim çekim eklerinin tamamını alabilir. ( )
Öğretici anlatımda şiir türünden yararlanılabilir. ( )
Bütün kiplerin birleşik zamanlı çekimi yapılabilir. ( )
Zarflar yerine göre farklı sözcük türleri olarak da kullanılabilir ( )
6-“Tatlı” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirteç görevindedir? (4)
A.Çok tatlı bir çocuk! B. Adam çok tatlı konuşuyor. C. Çok tatlısın.
D.Tatlıyı hiç sevmem. E. Tatlı gibisin.
7- Aşağıdaki sıfatlardan hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır? (4)
A. geniş oda B. siyah ceket C. temiz hava
D. süzme bal E. ağır insan
8- “Burada kimi arıyorsun?” cümlesine soru anlamı katan sözcüğün türü nedir? (4)
A. Ad B. Sıfat C. Adıl D. Belirteç E. Zarf
9- Aşağıdaki eylemlerin hangisi çatı bakımından geçişsizdir? (4)
A. gör- B. bul- C. gül- D. yaz- E. al-
10-Aşağıdaki cümlelerin hangisi özne- yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? (4)
A.Siz bir doktora görünün. B. Ufukta bir gemi göründü.
C.Bu iş uzayacak gibi görünüyor. C.Ortalıkta hiçbir şey görünmüyor.
E. Her şey çok güzel.
11- Aşağıdaki cümledeki zarfları ve zarfların çeşitlerini karşılarına yazınız. (10)
Vazoyu fazla ileri itme. ………………………………… …………………………………
Yine geç kaldın. ………………………………… …………………………………
Yavaşça yatağa süzüldüm. ……………………………… …………………………………
Niçin gökyüzü bu kadar mavi? ………………………… …………………………………
Eve yeni geldim. ……………………………… …………………………………

12- İlk olarak çıkışı ve gelişimi gazeteler ile olan makale, bugün varlığını sürdürmektedir. Yazı türlerinin çoğalması ve gelişmesi gazetelerde karşılaştığımız fıkra türüne girmekte, makaleler ise daha çok bilimsel içerikli dergilerde yayınlanmaktadır. Makale tam olarak; bilimsel bir konuya yeni bir açıdan bakan ve bunu kanıtlayan bilimsel yazılardır. İki temel özelliği vardır. Bunlardan birincisi konuya yeni bir açıdan bakıyor olması ikincisi ise ispat kaygısı taşımasıdır. Bu yüzden makalelerin dili akıcı ve ciddidir.
Yukarıdaki metnin anlatım türü nedir? (10)
A. Açıklayıcı anlatım B. Öğretici anlatım C. Kanıtlayıcı anlatım D. Emredici anlatım E. Kavratıcı anlatım
13- Çağdaş eğitim, bireyi bilgi ile donatmaktan çok, ona kendi kendine bilgi edinme yollarını öğretmeyi amaçlar. Bireyde, sağlıklı düşünme, doğru anlama, toplum içinde türlü durumlara olumlu uyum sağlayabilme yeteneklerinin geliştirilmesini ister. Sağlıklı düşünme, öncelikle dilin işleyiş düzeninin kavranmasına bağlıdır. Bu sebeple kişinin eğitimi ile ana dili arasında doğrudan bir bağlantı vardır.
Yukarıdaki metnin anlatım türü nedir? (10)
A. Açıklayıcı anlatım B. Öğretici anlatım
C. Kanıtlayıcı anlatım D. Emredici anlatım
E. Tartışmacı anlatım
14- Gene bir eski özlemdir, gidiyor. Yeniye kötü kötü bakıyorlar, mana yokmuş, güzel değilmiş, düşünmekten, çalışmaktan kaçınan kimselerin ne yaptıklarını bilmeden ortaya attıkları şeylermiş. Geçmişin büyük eserlerini inceleyip de onlardan örnek almalıymışız. Oysaki asıl, yeni zordur; yeninin manasını anlamak, güzelliğini duymak zordur. Bunun için alışkanlıklarımızı aşmak, dikkatimizi işletmek gerekir.
Yukarıdaki metnin anlatım türü nedir? (10)
A. Açıklayıcı anlatım B. Öğretici anlatım
C. Kanıtlayıcı anlatım D. Emredici anlatım E. Tartışmacı anlatım
15- Hayvanların koşullanmaya ve denem yanılma etkinliğine dayanan öğrenmeleri yanında, insan öğrenmesinin ayrı bir niteliği vardır. İnsanın her öğreniş aşaması bedence belirli bir olgunlaşmayı gerektirir. Söz gelimi; konuşmayı öğrenmek yalnız ses çıkarmak değildir.
Yukarıdaki metnin anlatım türü nedir? (10)
A. tartışma B. karşılaştırma C. betimleme
D. örnekleme E. açıklama
16- Aşağıdakilerden hangisi kanıtlayıcı metinlerin amacı olamaz? (4)
a) Kabullendirmek b) Açıklama yapmak
c) Bir konuya inandırmak d) Anlattığı konuyu örneklerle desteklemek
e) Okuyucuyu duygulandırmak.

www.sorubak.com
1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16
BAŞARILAR DİLERİM
SÜRE 40 DAKİKA TÜRK DİLİ VE EDEB. ÖĞRT.
TOPLAM 100 PUAN

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

+ 74 = 78

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.