Eğitimde Öncü Adres

lise 1 Dil ve Anlatım 2.dönem 2.yazılı soruları 2014-2015

H.KEMÂL YARDIMCI ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ DİL VE ANLATIM DERSİ 9.SINIFLAR 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARIDIR.
ADI SOYADI:
SINIFI VE NOSU:
SORULAR
“Dalgalar geminin gövdesini dövüyor,gemi direnmeye çalışıyordu.”

1.Yukarıdaki cümlenin öğelerini bulunuz.(10 puan)
2.Yukarıdaki cümlenin yapısına göre çeşidini yazınız ve açıklayınız.(10 puan)

3.Aşağıda verilen cümleleri doğru-yanlış durumuna göre değerlendiriniz.(20 puan)
a)”Tarihi kalıntılar insanı eski günlere götürüyor.” Cümlesi nesnel bir anlatımdır.(…)
b) “Ne şâir yaş döker,ne âşık ağlar”cümlesi anlamca olumludur.(…..)
c)Yüklemi dilek kipleri ile çekimlenmiş cümlelere dilek cümlesi denir.(…..)
d)Haber cümlelerinde tasarlama anlamı vardır.(…..)

4.Aşağıda verilen cümlelerin anlatım bozukluklarını giderip doğru şekillerini alta yazınız.(20 puan)
a)Masanın üzerine tamı tamına birkaç defter vardı.
a)……………………………………………………….
b)Hiç kimse bir yere kıpırdamasın,yere yatsın.
b)………………………………………………………..
c)Bana güvensin,sevsin istedim.
c)………………………………………………….
d)Bu konuyu bir yeniden bir hafta içinde tekrar görüşeceğiz.
d)………………………………………………………………….

5.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yazınız.(20 puan)
a)Nesne alan fiillere…………………fiil denir.
b)İçerisinde tek bir yargı bulunan cümlelere……………..cümle denir.
c)Birden çok cümlenin bağlaçlarla birbirine bağlandığı cümlelere…………….cümle denir.
d)Bir anlatım birimi olan paragraf,işlediği konuya göre …………….kazanır.

6.Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir.(10 puan)
a)Sonra tekrar şarkısına devam etti.
b)Goethe de hakim,bilge bir şâirdir.
c)Öteki felsefi bir serinkanlılıkla yalnız bizi düşünceye davet eder.
d)Eğitimcilerin ve ruh bilimcilerin de edebiyatın bu özelliği üzerine eğilmeleri gerekir.
e)Gençlerin gelişiminde,kişiliklerinin oluşumunda edebiyatın önemi büyüktür.

7.(1)Anılar yaşadıktan sonra yazılır.(2)Günlüklerse yaşanırken oluşturulur.(3)Kimi günlükler içe
dönük bir nitelik taşır.(4)Anılarla günlükler arasında fark budur.(5)Bu bakımda günlükler anılara göre daha inandırıcıdır.

Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin hangisi paragrafın akışını bozmaktadır?(10 puan)
a)1 b)2 c)3 d)4 e)5
www.sorubak.com

BAŞARILAR
Sinan OKUR

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Abone Ol:
Bakmadan Geçme!

Kimler Neler Demiş?

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.