Eğitimde Öncü Adres

İlkokulda devamsızlıktan sınıfta kalma var mı?

İLKOKULDA DEVAMSIZLIKTAN SINIFTA KALMA VAR MI?

devamsızlık

Son zamanlarda ilkokulda devamsızlıktan sınıfta kalma konusu öğrenci ve velilerin kafasını kurcalamaya başlamıştır. Sınıf tekrarının ilköğretimde olmadığını bilen öğrenci ve veliler, devamsızlık yapılması durumunda sınıf tekrarının olup olmadığı konusunda birçok yerde okudukları yazılar nedeni ile net bir bilgi almayı ummaktadır. İşte bu noktadan yola çıkarak ilkokulda devamsızlıktan sınıfta kalma var mı sorusuna açıklık getirmek gerekirse, MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Yönetmeliği’ne göre, okul çağına gelen çocukların e-okul sistemi üzerinden okula kayıtları yapılır. Eylül ayında 66 ayını dolduran çocuklar ilköğretim öğrencisi olmak için uygun yaşa gelmiş demektir. Velilerin istekleri 66 aydan daha büyük olması yönünde olursa ilkokula değil anaokuluna da kayıt yaptırılabilir. İlkokul birinci sınıfa kayıt olmak için henüz yeterli gelişimi gösteremediklerini ispatlayan sağlık raporu ile anaokuluna kayıt talebi gerçekleştirilir. Bu durumda ilkokula başlama dönemi bir yıl ertelenmiş olur.

Özet ve Sonuç:  Okula en az bir dönem devam etmeyen öğrencilere sınıf tekrarı  yapar.

Okula hiç devam etmeyen öğrenciler ve ilkokul haftalık zorunlu ders saati sayısı kadar değerlendirilmesi yapılamayan/puanı girilmeyen öğrenciler ile  222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince okula devamları sağlananlar ile yurt dışında bulunması, sağlık durumu ya da tutuklu olması nedenleriyle okula devam edemeyen öğrencilerden en az bir dönem puanı almış olanların başarı durumları belirlenirken, okula devam eden öğrenciler gibi işlem yapılır. Bu puan, aynı zamanda yıl sonu puanı olarak değerlendirilir.

Bu mazeretler dışında okula en az bir dönem devam etmeyen öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılır.

İlköğretim kurumlarında öğrencilerin okula devamları zorunludur.

1) İlköğretim kurumlarına kaydedilen mecburi ilköğretim çağındaki öğrencilerin velileri ile okul yönetimleri, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri, maarif müfettişleri, muhtarlar ve mülki amirler 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun ilgili hükümleri gereğince çocukların okula devamını sağlamakla yükümlüdürler.

1) Normal ve ikili öğretim yapılan okullarda ilk derse girdiği hâlde sonraki bir veya daha fazla derse özürsüz olarak girmeyen öğrencinin durumu velisine ivedilikle bildirilir ve devamsızlığı yarım gün sayılır.

3) İlköğretim kurumlarındaki öğrencilerden, okulun bulunduğu yerleşim biriminin dışına çıkan, adresi bulunmayan ve okulu olmayan bir yere gidenlerin durumu, okul yönetimince e-Okuldaki devam bölümüne zamanında işlenir. Öğrencilerin devamsızlıkları, e-Okul sistemi üzerinden okul yönetimlerince sürekli takip edilir.

4) Yurt dışına giden öğrencilerin yurt dışı adresi, okul yönetimince e-Okul sistemine işlenir. Bakanlıkça yurt dışındaki okullara devamlarının sağlanmasıyla ilgili tedbirler alınır. Bu durumdaki veya yurt dışında adresi tespit edilemeyen öğrencilerin kayıtları, yaşları öğrenim çağı dışına çıkıncaya kadar e-Okul sisteminde pasif hâle getirilir.

5) Öğrencinin geçerli mazereti ve velinin başvurusu üzerine okul yönetimi tarafından bir öğretim yılı içerisinde 15 güne kadar izin verilebilir.

(6) Bulaşıcı bir hastalık nedeniyle okula devam edemeyen çocuklar, sakınca olmadığına ilişkin sağlık kuruluşlarından alınacak rapor ile kuruma devam edebilirler.

Abone Ol:

Kimler Neler Demiş?

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.