Fikir üretme teknikleri ve odak grupları

Odak Grup Görüşmesinin Özellikleri. Odak Grup Görüşmesinin özelliklerini 5 başlıkta toplayabiliriz. Bunlar (Akşit.B, 1992):

 1. İşin İçine İnsanı Katar. Genellikle 6-12 kişilik gruplardan oluşmakla birlikte, temel yaklaşım, her bireyin fikirlerini, görüşlerini ortaya rahatlıkla ortaya rahatlıkla koyabilmek için fırsat bulabileceği kadar küçük, değişik fikirlerin ortaya çıkabileceği kadar büyük olması.
 1. Katılımcıların olabildiğince homojen olmasına ve birde birbirlerini tanımamalarına dikkat edilir. İdeal olarak katılımcıların birbirlerini hiç tanımamaları, birbirleri hakkında fikir sahibi olamamalarının gerektiğine inanılıyor. Çünkü sosyal hayatta veya iş hayatında sürekli olarak ilişkide olan insanlar, odak grup görüşmelerinde daha önceki deneyimlerine dayanan tepkiler gösteriyor olabilirler ve bu da tartışma için problem olabilir. Yada insanlar birbirlerinden saklamak istedikleri şeyleri orada tartışmazlar ve yine odak grup amacına ulaşamaz.
 1. Odak grup görüşmeleri bir veri toplama sürecidir. Odak grup görüşmeleri araştırmacıya ilgi duyduğu alanda veri üretir. Davranışların belirleyici faktörleri hakkında bilgi kaynağı olarak odak gruplar şu iki soruya cevap bulmakta yardımcıdır: insanlar nasıl davranıyor ve neden böyle davranıyor? Odak grupların amacı, algıları, hisleri ve tüketicinin mal, hizmet veya karşısına çıkan fırsatları nasıl düşündüğü ve değerlendirdiği konusunda fikir edinmek, saptamalar yapmaktır.
 2. Niteliksel verileri kullanılır hale getirir. Odak grup görüşmeleri katılımcıların fikirleri, algıları ve tutumlarının iç yüzünü anlamamıza yardım eder. Görüşmede katılımcılar, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi, birbirlerini etkilerler.
 3. Odak gruplar odaklaşmış tartışmaya sahiptir. Tartışmanın başlık ve alt başlıkları, durum analizi mile temellendirilerek geliştirilmiş, önceden dikkatlice hazırlanmış ve sıralanmıştır.

Odak Grup Görüşmesinin Avantajları Nedir? Araştırmanın sağladığı avantajları şu şekilde sıralayabiliriz (Akşit.B, 1992):

 1. Tamamen sosyal ortamda geçtiği için, grubun doğal hareket etmesi söz konusudur. Grup üyeleri birbirlerinin fikirlerini doğal ortamda etkilerler. Grup üyeleri birbirlerini etkileyerek farklı düşünceler geliştirir.
 2. Konu, doğal ortamda esnek bir şekilde ele alınabilir.ortamın özelliğine göre konu zenginleşip, gelişebilir.
 3. Araştırma yüz yüze yürütüldüğü için, geçerlilik açısında araştırmacı geçerlilik açısından tatmin olur.
 4. Diğer veri toplama yöntemlerine göre nispeten daha ucuzdur.
 5. Zaman açısından bakıldığında kısa zamanda oldukça fazla veri elde etme şansına sahipsinizdir.

 Odak Grup Görüşmesinin Sınırlılıkları Nedir? Araştırmanın sınırlılıklarını şu şekilde sıralayabiliriz (Akşit.B, 1992):

 1. Araştırmacı görüşme sırasında grup kontrolünü kaybedebilir ve bunun sonucunda grup araştırma konusunun dışına çıkabilir.
 2. Toplanan verilerin analizi oldukça zordur.
 3. Bu teknik eğitilmiş görüşmecileri gerekli kılar.
 4. Her grubun farklı özellikler göstermesi araştırmacının işini zorlu kılar.
 5. grubun bir araya getirilmesi, bir konu hakkında ortak düşünmeye sevk edilmesi, grubun homojen olarak oluşturulması oldukça zor konulardır.
 6. Grupta herkesin görüşüne yer vermeyi sağlamak zordur çünkü bazı katılımcılar konuşmada istekli davranmazken bazıları da hiç susmak istemeyebilirler.  Bu durumda araştırmacının dengeyi sağlaması güç olabilir

Alıntıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İşlem Sonucu:


17 + = 22

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.