Eğitimde Öncü Adres

Eş Sesli Kelimelere Örnekler

Eş Sesli Kelime nedir?

Yazılışı ve okunuşu aynı olduğu hâlde anlamları farklı olan kelimelerdir.

Eş Sesli Kelime Örnekleri

“Oyuncakları olmuş çocukların kurşunlar
“Zalimler her saat taze fidanları kurşunlar

Neden kondun a bülbül kapımdaki asmaya
Ben yarimden vazgeçmem götürseler asmaya

Adresimi hemen bir kenara yaz.
Bu yaz yurtdışına çıkmayı düşünüyorum.

Depodaki bidonlar ağzına kadar dolu.
Bu mevsimde buralarda dolu yağar.

Ben, sizinle gelmek istemiyorum.
Çenesinde küçük bir ben vardı.

Yaralı yolcu, çok kan kaybediyor.
Güler yüzüne, tatlı sözlerine kandım.

Küçücük bir kara parçası için savaş çıkacaktı.
Senin kara gözlerin aklımı başımdan aldı.

Kadının sol eli kapıya sıkışmış.
El sözüne kanıp da yuvanı yıkma.

Düğün evine hangi yoldan gideceğiz?
Sinirinden annesinin saçını yolmuş.

Çiftlikteki atların bakımıyla kim ilgileniyor?
Canı bir şeye sıkıldığında suya taş atar.

Okulunuzda kaç tane bilgisayar var?
Yaylaya gece yarısı varmışlar.

Köylü kadınlar çayın kenarında çamaşır yıkıyorlar.
Yemeğin üzerine bir bardak demli çay iyi gider.

Altınlarını sandığın ine saklamış.
Terli terli buzlu su miş, sonra da hastalanmış.

Küçük bir salla karşı kıyıya geçtik.
Çocuğu hemen bakkala sal, kahve ile şeker alsın.

– Güç Kelimesinin Eş Seslileri: (Üç Farklı Anlamı)
1 – Süpermen çok güçlü. (Kuvvetli)
2 – Bu işi yapmak çok güç. (Zor)
3 – Beyin gücü ile herşeyi başarabiliriz. (Akıl)

– Baş kelimesinin eş seslileri.
1 – Halay başı çek çek bizim halayı.(Lider)
2 – Başım çok ağrıyor.(Kafa)
3 – Başına gelmeyen kalmadı.(Hayat)
4 – Şirketin başına geçti.(Yönetim)

– Ben kelimesinin eş seslisi nedir ?
1 – Ben çok sıkıldım. (Kişi)
2 – Vücudunda bir sürü ben çıkmıştı. (Siyah nokta)

Kelime Olarak Örnekler

EŞ SESLİ KELİMELER

Aç: Karnı doymamış.

Aç: Açmak mastarının emri

Açık:Kapalı olmayan

Açık:Koyu olmayan renk

Açma:açmak işi

Açma: bir tür çörek

Ağız:bir organ adı

Ağız:anadilin değişik söyleyişi

Ağız:yeni doğmuş memelilerin ilk sütü

Ak:beyaz

Ak:akmak mastarının emri

Al:kırmızı

Al:almak mastarının emri

Alay.belli sayıdaki askeri birlik

Alay:biriyle eğlenme

An:çok kısa zaman parçası

An:anmak mastarının emri

Arı.Bal yapan böcek

Arı:katıksı saf

Arz:sunma

Arz.yeryüzü yer

As:bir kürk hayvanı

As:bir kürk hayvanı

Asma:üzüm veren bitki

Asma:asma işi

At:bir hayvan

At:atmak mastarının emri

Ağ:balık tutma aracı

Ağ.pantolonun apış arasına gelen yeri.

Ay:yılınonikide biri

Ay: gök cismi

Atlet:atletizmle uğraşan kimse

Atlet:kolsuz erkek fanilası

Askı:üzerine herhangi bir şey asmaya yarayan nesne

Askı:resmi ilanların daire duvarlarında asılı kalması

Aşı:bir ağacın dalı üzerinden alınan dal

Aşı:organizmada birtakım hastalıklara karşı bağışıklık sağlamak için vücuda verilen zayıflatılmış mikrop

Bağ:üzüm yetiştirilen bahçe

Bağ:bağlamak için kullanılan araç

Bağır:göğsün ön kısmı

Bağır:bağırmak mastarının emri

Bahar:mevsim adı

Bahar:yiyecek ve içeceklere tat vermek için kullanılan maddeler.

Bar:Erzurum yöresinde oynanan bir hal oyunu.

Bar:içki içilen yer.

Bar.hava basınç birimi

Bel:insanın göğüsle gövde arasındaki dar bölge.

Bel:toprak kazmaya yarayan araç

Bel:ses şiddeti ile ilgili birim

Ben:tekil birinci kişi zamiri

Ben:derideki küçük leke

Bere:bir şeydeki hafif yara

Bere:bir tür başlık

Bez:pamuklu kumaş

Bez:vücutta salgı yapan küçük organ

Bin:bir sayı.

Bin:binmek mastarından emir.

Boy:bir şeyin uzunluğu

Boy:göçebe topluluklarda kabile

Boğaz:boyunun ön bölümü

Boğaz:iki kara arasında dar deniz

Basma:basma işi

Basma:pamuklu kumaş

Cilt:deri ten

Cilt:kitabın kalın kapağı

Cilt:bir eserin ayrı basılan her bölümü

Çay.Bir içecek

Çay:dere ile ırmak arası akarsu

Çelik:sertleştirilmiş demir

Çelik:kısa kesilmiş dal

Çil:yüzdeki küçük benekler

Çil:bir av kuşu

Çil:aynada oluşan leke

Devir:çağ

Devir:dönme tur

Devir.bir mülkün başkasına geçmesi

Dal:ağacın gövdesinden ayrılan kollardan her biri

Dal.kol bölüm

Dil:bir organımız.

Dil:lisan,anlaşma

Diz:bacağın ortasındaki ortak bölme

Diz:dizmek mastarından emir

Dolu:içi doldurulmuş olan

Dolu:bir yağış biçimi

Don:iç çamaşır

Don:at tüyünün rengi

Don:suların buz tutması

Düş:rüya

Düş:düşmek mastarından emir.

Ek:ilave

Ek:ekmek mastarının emri

El:bir organımız

El:yabancı

Er:aşamasız asker

Er:erken

Esrar:sır sırlar

Esrar:uyuşturucu bir madde

Ekmek:tohumu toprağa atma

Ekmek:tahıldan yapılmış yiyecek.

Gam:tasa kaygı

Gam:müzikte sekiz sesten oluşan sıralı nota dizisi

Geç:beklenen zamandan sonra

Geç :geçmek mastarının emri

Güç.kuvvet

Güç.zor

Gül:bir çiçek

Gül.gülmek mastarının emri

Hal.durum

Hal:üstü kapalı pazar yeri

Han:eskiden Türklerde devlet başkanı

Han:eskiden yolcuların konakladığı yer.

Han:Şehirlerde meslek sahiplerinin çalıştığı birkaç katlı yapı

Harp:savaş

Harp:telli bir çalgı

Hayat:yaşam

Hayat:avlu sofa

Hayır:olumsuzluk belirten söz.

Hayır:iyilik

İn.Küçük mağara

İn:inmek mastarından emir

İç:Herhangi bir yerin sınırları içerisinde kalan.

İç:ten ile giysi arası

İt:köpek

İt:değersiz kimse

Kanepe:birkaç kişinin oturduğu koltuk

Kanepe:küçük ekmek dilimi

Kara:siyah

Kara:yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü

Kart:gençliği ve körpeliği kalmamış.

Kart:düzgün kesilmiş ince karton

Kaş:gözlerin üzerindeki kısa kıllar

Kaş:sarp kayalık uçurum

Kaş :atın eyerinin ön ve arka kısmındaki çıkıntılar

Kahve:sıcak ülkelerde yetişen bir ağaç

Kahve :çay ıhlamur içilen oyun oynanan yer.

Katı.sert

Katı:kuşların midesi

Katı:hoşgörüsüz acımasız

Katı:maddenin bir hali

Kaz:bir kümes hayvanı

Kaz:kazmak mastarından emir

Kaz:budala

Kese:küçük torba

Kese:kestirme(yol)

Kese:yıkanırken kir çıkarmak için ele geçirilen bez.

Kır:beyaz ve siyah karışımı renk

Kır:şehir dışı olan boş ve geniş alan.

Kıta:Dört dizeden oluşan şiir bölümü

Kıta:Büyük kara parçası

Kıta:askeri birlik

Koca:bir kadının eşi

Koca:büyük iri

Koy.küçük körfez

Koy:koymak mastarından emir.

Kupa.maden bardak yada vazo

Kupa:bir tür atlı araba

Kupa:yarışma ödülü olarak verilen

Kurum:kuruluş müessese

Kurum:bacalarda biriken is

Kuşak.beze sarılan dar uzun kumaş

Kuşak:nesil

Kuşak:bir şeyin çevresine geçirilen bağ

Kap:içi oyuk nesne

Kap:kapmaktan emir

Lama.uzun ince madeni şerit

Lama.bir hayvan

Mil.bir uzunluk ölçüsü birimi

Mil.:selin bıraktığı çamurlu birikinti

Mil:ince uzun madeni çubuk

Maskara:eğlendirici,güldürücü

Maskara.:maske

Maskara:kirpik boyası

Manda:Bir hayvan

Manda:başka devletlere verilen vekillik

Mal.:bir kimsenin mülkiyetinde bulunan

Mal:büyükbaş hayvan

Makam:mevki ,yer

Makam:Türk müziğinde bir dizinin işleniş biçimine verilen ad

Mantar:şişe tapası

Mantar:bir bitki

Maya:mayalanmayı sağlayan madde

Maya:damızlık dişi hayvan

Mayıs:yılın beşinci ayı

Mayıs:taze sığır gübresi

Ocak:yılın birinci ayı

Ocak:ateş yakmaya yarayan yer.

Ocak:taş ve maden çıkarılan yer

Öz: bir kişinin benliği

Öz aynı baba ve anadan olan kardeşler.

Pas:madenlerin yüzeylerinde oluşan tabaka

Pas:oyuncuların topu başkasına geçirmesi.

Patron:özel bir kuruluşun sahibi.

Patron:biçki modeli

Pay:hisse

Pay:azar

Pazı:kolun üst kısmındaki şişkince kas

Pazı:Yaprakları sebze olarak kullanılan bir bitki

Pike:uçakların hedefe yaptığı dalış

Pike:yatak örtüsü

Pirinç:pilav yapmakta kullanılan tahıl

Pirinç:bakır ve çinko karışımı sarı maden.

Pazar:haftanın son günü

Pazar:belli şeylerin satıldığı yer.

Saç:başı kaplayan kıllar.

Saç:demir levha

Saf:katıksız arı

Saf:dizi sıra

Sağ:solun karşıtı yan.

Sağ:sağlam ,canlı,esen

Sakin:durgun sessiz

Sakin:bir yerde oturan

Satır:sayfadaki yazı dizileri

Satır:et kesmeye yarayan bıçak

Saz:ince kamış

Saz:çalgı

Seri:dizi,sıra

Seri:hızlı

Soluk:nefes

Soluk:rengi atmış

Soy:ırk

Soy:soymak mastarından emir

Şiş:şişmiş şişkin

Şiş:ucu sivri demir çubuk

Sıra: bir çizgi üzerinde yan yana yada ardı ardına dizilme

Sıra:üç dört kişinin otura bileceği tahta oturak

Sır:açığa vurulmak istenmeyen

Sır:bir işin dikkat , yetenek gerektiren en zor yanı.

Tez:çabuk

Tez:sav

Toka:el sıkışmak

Toka:kemerin iki ucunu tutturmaya yarayan araç

Toka : kadınları saçlarını tutturmaya yarayan araç

Ton:bir ağırlık ölçüsü birimi

Ton:ses ve renkte düzey

Top:yuvarlak oyun aracı

Top:büyük mermi atan ateşli silah

Tabiat: canlı ve cansız maddelerin oluşturduğu

doğa

Tabiat:bir insanın iç güdülerinin hepsi

Tavşan:tahta oymacısı

Tavşan:bir memeli hayvan

Ünlü:meşhur

Ünlü:sesli

Yar:uçurum

Yar:sevgili

Yaş:doğuştan beri geçen zaman

Yaz:mevsim adı

Yazmak mastarının eki

Yazı:sözlerin belli işaretler gösterimi

Yüz:bir sayı

Yüz:surat çehre

Yazma: yazmak işi

Yazma:üzerin kalıplarla yada fırça ile desen yapılmış bez

Yat:kalkan ve zırh  gibi korunma aracı

Yat:özel deniz gemisi

Zar:ince deri ya da kabuk

Zar.küp biçiminde üzerinde sayılar bulunan oyun aracı

Abone Ol:

Kimler Neler Demiş?

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.