Cepheden Cepheye Mustafa Kemal Atatürk

NOT:31 Mart Vak’ası (13 Nisan 1909)

İttihat ve Terakki yönetiminden memnun olmayanlar ve muhalifler isyan etmişler, Selanik’te oluşturulan Mahmut Şevket Paşa komutasındaki hareket ordusu gelerek isyanı bastırmıştır.

Not-1 : Rejimi değiştirmeye yönelik ilk isyan hareketidir.

Not-2 : II. Abdulhamit isyanla alakalı görülerek meclis kararıyla tahttan indirilmiştir.

Not-3 : Mustafa Kemal bu orduda Kurmay Yüzbaşı olarak görev yapmıştır.

Not-4 :31 mart olayı denilmesi hicri takvime göre 31 Mart’a denk gelmesidir

Mustafa Kemal Trablusgarp’a

TRABLUSGARP SAVAŞI (1911 –1912)

Nedenleri :

**   İtalya’nın hammadde ve Pazar arayışı

**   Osmanlı Devleti’nin güçsüz olması

**   Trablusgarp’ın coğrafi konumu

**   İtalya’nın Habeşistan yenilgisinin ezikliğini atmak istemesi

**   Büyük devletlerin desteğini alması

İtalya’nın Trablusgarp’ı işgal etmesine karşı karadan ve denizden yardım yapamayan Osmanlı Devleti gönüllü subaylar göndererek halkı direnişe geçirmeye çalışmıştır.

 Not : Mustafa Kemal’in ilk askeri başarıları Derne ve Tobruk’ta elde ettiği başarılardır.(Trablusgarp savaşı)

 İtalya Osmanlı Devleti’ni barışa zorlamak için Oniki Ada’yı işgal etmiş, Çanakkale Boğazı’nı abluka altına almıştır. Özellikle Balkanlar’da savaş çıkma tehlikesi üzerine Osmanlı Devleti barış istemek zorunda kalmış,

 1912 Uşi Antlaşması imzalanmıştır. Buna göre ;

 **   Trablusgarp ve Bingazi İtalyanlar’a bırakılacak.

**   Oniki Ada Osmanlı Devleti’ne ait olacak fakat Yunan tehdidine karşı geçici olarak İtalyan     idaresine bırakılacak

**   Trablusgarb dini yönden halifeye bağlı kalacak

**   Kapitülasyonların kaldırılmasında İtalyanlar, Osmanlı’ya yardım edecek.

**   Trablusgarp’ın Duyun-u Umumiye’ye olan borcunu İtalya ödeyecektir.

Not : Osmanlı Devleti Kuzey Afrika’daki son topraklarını da kaybetmiştir. Osmanlı’nın güçsüzlüğü anlaşılmıştır

Çanakkale Savaşı
İtilaf devletleri 1.dünya savaşında hem Osmanlı devletini ele geçirmek hem de Rusya’ya yardım etmek için Çanakkale boğazına saldırırlar.Boğazdan geçemeyecekleri anlayınca karadan geçmek için Gelibolu’ya çıkartmışlar ve Mustafa kemalin başarıları sonucu geri çekilmişlerdi.Atatürk buradaki başarıları sonucu bir çok madalya ve Albay rütbesi almıştır
**Çanakkale savaşında ileri görüşlülüğü ile düşmanın nasıl hareket edeceğini daha önceden kestirmiş ona göre önlem almıştır.Atatürk savaşçı, cesur iyi bir lider zeki olmasının yanında iyi bir vatanseverdir.

Kurtuluş Savaşı

I.Dünya Savaşını Osmanlı devletinin kaybetmesi sonucu İtilaf devletleri Anadolu’yu işgal etmeye başlamışlardı.Mustafa Kemalin önerliğinde Türk milleti düşmanı yurttan atmışlardır.
Tüm başarılar gösteriyor ki Mustafa Kemal katıldığı bütün savaşları kazanmıştır.Trablusgarp gibi yabancı bir milletin bulunduğu yerde insanları organize etmiş ve dünyanın en güçlü devletlerinden olan İtalya’ya karşı Osmanlı Devletinin hiçbir desteği olmadan başarılı olmuştur..

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.