Eğitimde Öncü Adres

Canlıların Ortak Özellikleri Özet

Canlıların Ortak Özellikleri

Bitkiler ve hayvanlar canlı varlıklardır. Canlıların beslenme, büyüme, gelişme, hareket etme, üreme, solunum ve boşaltım yapma, uyarıcılara tepki verme gibi ortak özellikleri vardır.

Büyüme ve gelişme

Bitkiler büyür ve gelişirler.  Bitkilerin gövdesi kalınlaşıp kökleri güçlenince, türünün özelliğine göre çiçek açar, tohum oluşturur ve meyve verir.

Tüm hayvanlar büyür gelişir ve ürerler. Bazı hayvanlarda yavrular büyüyüp gelişene kadar anne bakımına ihtiyaç duyar.

Canlılar yaşamlarını sürdürmek, büyümek ve gelişmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. Bu enerjiyi besinlerden sağlarlar. Bazı hayvanlar besinlerini bitkilerden, bazıları da avladıkları hayvanlardan karşılarlar. İnek koyun ve at bitkilerle, Aslan, fok ve kartal avlandıkları hayvanlarla beslenirler.

Canlılar yaşamlarını sürdürmek için havaya ihtiyaç duyarlar. Soluk aldığımızda havadaki oksijeni almış oluruz. Suda yaşayan canlılar hava ihtiyacını sudan karşılarlar. Bitkilerde yaprakları ile solunum yaparlar.

Canlı vücudunda en fazla bulunan madde sudur. İnsan vücudunun yarısından fazlası sudur. Denizanasını ise neredeyse vücudunun tamamı sudur. Canlılar suya ihtiyaç duyarlar. Her canlının su ihtiyacı faklıdır. Pirinç bitkisi, büyüyüp gelişmesi için bol suya ihtiyaç duyarken kaktüs daha az suya ihtiyaç duyar.

Boşaltım

Canlıların ortak özelliklerinden biri de boşaltım yapmaktır. Vücuttaki atık ve zararlı maddeler ter ya da idrarla vücuttan atılır. Bitkiler ise terleme yaparak veya yapraklarında biriktirdikleri atık maddeleri uzaklaştırmak için yapraklarını dökerek boşaltım yaparlar.

Üreme

Canlılar nesillerini devam ettirmek için ürer yani çoğalır.  Üreme, canlının kendisine benzeyen yavrular meydana getirmesidir. Bazı bitkiler tohumla çoğalır.

Hayvanlar üreyerek kendine benzer yavrular meydana getirir.

Tepki verme

Canlı varlıklar, çevrelerinde gerçekleşen durumları fark eder ve bu durumlara göre tepki verir. Sıcak havada tarla faresinin toprağın altındaki serin yuvasına gitmesi verdiği tepkinin sonucudur.

Hareket etme

Hayvanlar bir yerden bir yere hareket eder. Bitkilerin hareketleri çok yavaştır. Ayçiçeklerinin gün boyunca güneşe yönelmesi de hareket ettiğinin bir kanıtıdır.

Ormanlar çeşitli canlılara rastlayabileceğimiz ortamlardır. Ormanın içerisinde dikkatli, bir şekilde gezdiğimizde irili ufaklı bitkileri ağaç dallarındaki kuşları, yerdeki böcekleri, salyangozları ve nice canlı varlıkları görebiliriz.

Solunum

Canlı varlıklar besine, suya, havada ya da suda bulunan oksijene ve yaşayabileceği bir yere ihtiyaç duyar. Bitkiler toprağa, hayvanlarda yuvaya ihtiyaç duyarlar.

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Bildir