Eğitimde Öncü Adres

Bursluluk sınav sonuçları 2021 ne zaman?

2021 BURSLULUK sınavı sonuçları MEB ne zaman açıklayacak? Bursluluk sınav soruları 2021 yılı zor mu olacak?

2021 bursluluk sınav başvuruları 8-26 Şubat 2021 tarihinde alındı. Bu sınava 5.6.7.8.9.10.11. sınıf öğrencilerden başvuru şartları tutan öğrenciler girebiliyor.

2021 İOKBS bursluluk sınav giriş yeri belgesi sınav tarihinden en az 7 gün önce internet üzerinden ilan edilecek. 2021 bursluluk sınavı 25 Nisan 2021 tarihinde yapılacağına göre bursluluk sınavı giriş belgesi 18 Nisan 2021 tarihinden önce ilan edilecek.

2021 Bursluluk sınavı saat kaçta?

2021 bursluluk sınavı saat kaçta 5.6.7.8.9.10.11.sınıf

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 25 Nisan 2021 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00’da yapılacaktır.

Bursluluk sınav sonuçları 2021 takvimine göre 18 Haziran 2021 tarihinde açıklanacak.

Hangi kontenjanlar var? % kaç?

%10’u “Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler”e,

b) %5’i Bakanlığa bağlı resmî okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan, emekli olan veya vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına,

c) %5’i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imamhatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere,

ç) %80’i (a), (b) ve (c) bentleri dışında kalan öğrencilere ayrılır

Birinci fıkradaki kontenjanlardan; (a) ve (c) bentlerinde belirtilen kontenjanların dolmaması hâlinde kalan kontenjan diğer öğrencilere ayrılan %80’lik kontenjana ilave edilir. (b) Bendinde ayrılan %5’lik kontenjanın dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan, öğretmen dışındaki Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı kadrolarında çalışan diğer eğitim personelinin çocukları için kullanılır, dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan %80’lik kontenjana ilave edilir.

Bursluluk sınavında hangi dersler var?

5.6.7. Sınıf bursluluk sınavında Türkçe Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler derslerinin her birinde 25 soru olma üzere toplamda 100 soru soruluyor.

8. sınıf bursluluk sınavında Türkçe Matematik, Fen Bilimleri, İnkılap Tarihi (Din Kültürü) derslerinin her birinde 25 soru olma üzere toplamda 100 soru soruluyor.

Lise 9.10.11.sınıf bursluluk sınavında Türk Dili ve Edebiyatı 25, 2 Matematik 25,  Fen Bilimleri (Fizik, Kimya ve Biyoloji) 25, Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) 25 soru olmak üzere toplamda 100 soru soruluyor.

Bursluluk sınavında 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

Evet bursluluk sınavında 3 yanlış bir doğrunuzu siler. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

5, 6, 7, 8, Hazırlık Sınıfı, 9, 10, 11’inci Sınıflar İçin TASP Hesaplanırken Kullanılacak Ağırlık Katsayıları şöyle;

  • Türkçe/ Türk Dili ve Edebiyatı 3
  • Matematik 3
  • Fen Bilimleri 3
  • Sosyal Bilgiler/ Sosyal Bilimler 3

Bursluluk puanı nasıl hesaplanır?

Sorubak bursluluk puanı hesaplama sayfamızı kullanarak tahmini İOKBS puanınızı öğrenebilirsiniz.

Değerlendirme şöyle yapılıyor:

a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

b. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

Yukarıda açıklanan yolla hesaplanan toplam ağırlıklı standart puanlar (TASP), en küçüğü 100 ve en büyüğü 500 olan bir puan dağılımına dönüştürülecektir. Dönüştürme işlemi sonucunda öğrencinin İOKBS puanı elde edilecektir.

Ne zaman burs alamaya başlarsınız?

Bursluluk Başlangıcı Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

Bursluluk sınavını kazanan ancak parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenciler, 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun’un 7 nci maddesinde belirtilen “Parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs verilmez.” hükmü gereğince bursluluktan yararlanamaz.

Benzer yazılar

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

22 − = 13

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.