Atmosferin yapısı

ATMOSFER
Güneş’ten yayılan ve yaşamı destekleyen ışınlar, Dünya yüzeyine ulaşabilmek için atmosferden geçmek zorundadırlar. Eğer atmosfer, bu ışınları geçirecek bir yapıya sahip olmasaydı, elbette bu ışınların bize hiçbir yararı olmazdı. Ne var ki atmosferimiz, bu yararlı ışınların geçişine izin veren özel bir yapıya sahiptir.

İşin asıl dikkat çekici yönü ise, atmosferin gelen tüm ışınların geçişine izin vermesi değil, sadece yararlı olan ışınların geçişine izin vermesidir. Çünkü atmosfer yaşam için gerekli olan görülebilir ve yakın kızılötesi ışınlarını geçirirken; yaşam için öldürücü olan diğer ışınların geçişini ise kesin biçimde engellemektedir. Bu ise, Güneş dışı kaynaklardan Dünya’ya ulaşan kozmik ışınlara karşı çok önemli bir “süzgeç” oluşturmaktadır. Ünlü bilim adamı Michael Denton bu konuyu şöyle açıklar:

“…Atmosfer gazları, görülebilir ışığın ve yakın kızılötesinin hemen dışında kalan tüm diğer ışınları çok güçlü bir biçimde yutarlar. Dikkat edilirse, atmosferin, elektromanyetik yelpazenin çok geniş alternatifleri içinde, geçişine izin verdiği yegane ışınlar görülebilir ışık ve yakın kızılötesini kapsayan daracık alandır. Neredeyse hiç gama, morötesi ve mikrodalga ışını Dünya yüzeyine ulaşmaz…”

Güneş, 1025’te 1 ihtimalin arasından sadece bize yararlı olan ışınları yollamakta, atmosfer de sadece bu ışınları geçirmektedir. (Güneş’in yolladığı çok az orandaki yakın morötesi ışınların büyük bölümü de ozon tabakasına takılmaktadır.)

Aynı şekilde su da atmosfer gibi son derece seçici bir geçirgenlik özelliğine sahiptir. Su içinde yayılabilen ışınlar, sadece görülebilir ışıktır. Atmosferden geçebilen (ve ısı sağlayan) yakın kızılötesi ışınlar bile, suyun içinde sadece birkaç milimetre ilerleyebilirler. Dolayısıyla Dünya üzerindeki denizlerde, sadece yüzeydeki birkaç milimetrelik tabaka Güneş’ten gelen ışınlarla ısınır. Bu ısı daha aşağı doğru kademeli bir biçimde iletilir. Böylece belirli bir derinliğin altında, Dünya’daki tüm denizlerin ısısı birbirine çok yakındır. Bu ise deniz yaşamı için çok uygun bir ortam meydana getirmektedir.

Tüm bunlar, ışık ve Dünyamız’ı çevreleyen atmosfer arasındaki mükemmel uyumun Yüce Allah tarafından özel olarak tasarlandığını gösteren delilerden sadece birkaç tanesidir.

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.