Asya Hun Devleti (M.Ö. 220 M.S. 216)

▪ Tarihte bilinen ilk Türk devletidir.

▪ Bilinen ilk hükümdarı Teoman dır.

▪ Çin, Hun akınlarından korunmak için Çin Seddini yapmıştır(M.Ö. 214)

▪ Teoman dan sonra yerine Mete geçti.

Mete zamanı devletin en parlak zamanıdır.

▪ Mete orduda onlu sistemi kurmuştur.

▪ Tarihte ilk kez Türkleri bir bayrak altında toplamıştır.

▪ M.S. 48 de Kuzey ve Güney Hunları olmak üzere ikiye ayrılmışlardır.

▪ Güney Hunları Çinlilerin denetimine girdiler.

▪ Kuzey Hunlarının bir kısmı batıya çekilerek kavimler göçüne neden oldular.

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.